Geluidsoverlast toegenomen tijdens pandemie

Aangeboden door: strooming.nl

Sinds de uitbraak van de pandemie in 2020 nam het aantal meldingen van geluidsoverlast fors toe. Deze ontwikkeling valt goed te verklaren, daar Nederlanders om verschillende redenen vaker thuis aanwezig waren.

Werkenden in de horeca en evenementenbranche konden hun werk niet uitvoeren, kantoorpersoneel werkt sinds het coronavirus voornamelijk thuis, kinderen konden lange tijd niet naar school, enzovoorts. Geluidsoverlast leidt tot irritaties tussen buren. Nadeel van deze vorm van overlast is dat er een sterke subjectieve factor in zit. Iets wat door de één als geluidsoverlast wordt gezien, geldt voor iemand anders als leefgeluiden. Waar ligt de grens?

Geluidsmeting uit laten voeren biedt vaak uitkomst

Huishoudens die geluidsoverlast ervaren doen er verstandig aan een geluidsmeting uit te laten voeren. Er zijn professionele partijen die hier hulp bij kunnen bieden. Deze partijen merken dat de vraag naar geluidsmetingen de afgelopen twee jaar is toegenomen. Het past bij de trend dat er meer meldingen worden gedaan van geluidsoverlast. Met speciale apparatuur wordt nauwkeurig gemeten in welke mate er daadwerkelijk gesproken mag worden van geluidsoverlast. Er zijn hier landelijke richtlijnen voor opgesteld. Ter illustratie, bij de gevel van de woning zou het geluid van buren niet harder dan 50 tot 70 decibel mogen zijn overdag. Op basis van de geluidsmeting kan nagedacht worden over eventuele vervolgstappen.

Vervolgstappen bij vastgestelde geluidsoverlast

Wanneer er daadwerkelijk sprake blijkt te zijn van geluidsoverlast kan het best lastig zijn om te bepalen wat een goede volgende stap is. Aangeraden wordt vaak om eerst zelf het gesprek met de buren aan te gaan. Het rapport van de geluidsmeting kan helpen om je klacht kracht bij te zetten. Mocht zo’n gesprek om welke reden ook niet mogelijk zijn of niks opleveren, dan kan een melding bij de wijkagent een volgende stap zijn. De wijkagent kan vervolgens het gesprek aangaan met de omwonenden. Ook kan deze de geluidsoverlast in de gaten houden en optreden als het zich opnieuw voordoet. Een derde optie is het inschakelen van de gemeente. De gemeente zal een BOA bij de buren langs sturen. Vaak wordt het door mensen als onplezierig beschouwd om direct een agent of gemeente in te schakelen. Een gesprek aangaan kan echter best lastig zijn, omdat buren het geluid zelf mogelijk niet als hard of storend ervaren.

Geluidsoverlast kan leiden tot gehoorschade

Bovenal is het belangrijk om geluidsoverlast niet te negeren. Wanneer het geluid regelmatig de 80 decibel overschrijdt, is de kan op gehoorschade groot. Gehoorschade treedt vrijwel meteen op, wanneer het geluidsniveau de 120 decibel bereikt. Vaak is lastig in te schatten welk geluidsniveau het geluid van buren of andere omwonenden bereikt. Een app op je mobiele telefoon kan een eerste inschatting geven. Let op, deze apps zijn logischerwijs minder betrouwbaar dan de professionele geluidsmeting van een ingehuurd bedrijf.