Eerbetoon aan de betrokken Drontenaar Frans Wesselink

Dronten - Het bankje stond er al, maar heeft nu officieel een naam gekregen. Wethouder Peter van Bergen heeft woensdag het bankje op het Meerpaalplein omgedoopt tot het ‘Frans Wesselinkbankje’. Het bankje waarop de zeer betrokken en actieve vorig jaar overleden Drontenaar graag op zat, net als op de stoel vooraan in de raadszaal voor het volgen van de gemeenteraadsveergaderingen.

‘Ik heb regelmatig in bewondering stilgestaan bij de grote inzet van inwoners voor onze Drontense samenleving. Inzet die het verschil maakt. Op 20 augustus 2020 is één van deze inwoners die al langere tijd dit verschil maakte, ons helaas ontvallen. Met het overlijden van Frans Wesselink heeft Dronten een aimabel, kleurrijk en maatschappelijk zeer betrokken inwoner verloren,’ sprak Van Bergen bij de onthulling van de plaquette op het bankje.

‘Met zijn ‘vaste’ zitplaats vooraan in de raadzaal en op ‘zijn’ bankje op het Meerpaalplein, belichaamde hij als het ware de verbinding tussen de Drontense politiek en de samenleving. Je kon Frans daar altijd aanspreken, maar daar hoefde je meestal niet op te wachten. Frans zocht je op en ging graag en uitgebreid het gesprek aan. Met de bekende hand op je schouder, werd je bijgepraat of werd je mening gepeild en eigenlijk nog vaker, een dringend advies gegeven over actuele maatschappelijke zaken.’

‘Frans stond voor de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Dat deed hij als bestuurder van het KBO, maar bovenal als een zeer betrokken inwoner. Vanuit zijn idealen en hart voor onze ouderen, jongeren, inwoners in de knel en/of in eenzaamheid, wist hij in samenwerking met anderen, heel zichtbaar, maar ook vaak onzichtbaar, tot concrete actie te komen. Zonder de inspanningen van Frans hadden prachtige maatschappelijke initiatieven als ZamenEen, Burgers in de Knel en De Bijenkorf niet op deze wijze wortel kunnen schieten in Dronten. Initiatieven die echt het verschil maken voor onze inwoners. Zonder Frans, maar vanuit zijn hart en idealen, zal er worden voortgebouwd op de fundamenten die mede door hem zijn gelegd. We hopen met dit eerbetoon dat de traditie van elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan blijvend wordt voortgezet.’