Lelystad maakt afspraken over huisvesting arbeidsmigranten

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad wil dat er de komenden jaren fatsoenlijke woonruimte voor arbeidsmigranten komt en dat er een einde komt aan de overlast van kamerverhuurpanden in de woonwijken.

De gemeente hoopt de aantrekkelijkheid van kamerverhuurpanden voor arbeidsmigranten in de woonwijken minder wordt, door goede en redelijk geprijsde huisvesting aan te bieden. Ook wil de gemeente geen nieuwe vergunningen meern uitgegeven voor kamerverhuurpanden.   

De gemeente heeft kaders vastgesteld waaraan de huisvesting voor arbeidsmigranten moet voldoen en waar deze mag komen. Verder laat de gemeente het aan de markt over, zoals ook is gebeurd bij de ontwikkeling van de complexen ‘Lars’ en ‘Lily’ naast Palazzo.

Voorwaarde is wel dat de nieuwe huisvesting bestemd is voor arbeidsmigranten die in Lelystad werken of hier nu al wonen. Zo kan ook de huidige overlast die wordt veroorzaakt dppr illegale kamerverhuur in de wijken effectief worden bestreden.

De nieuwe accommodaties voor arbeidsmigranten moeten 24 uur per dag en 7 dagen per week toezicht krijgen in de vorm van beheerders. Ook moeten de bewoners zich bij de gemeente laten registeren. In het nieuwe beleid staat verder dat er een scheiding moet komen tussen huur- en arbeidsovereenkomsten, zodat arbeidsmigranten niet direct uit huis worden gezet als ze hun baan kwijt zijn. Hieraan is toegevoegd dat er een opzegtermijn voor de huur van één maand moet worden afgesproken.

De gemeenteraad ziet het liefst dat de nieuwe accommodaties in de buurt liggen van voorzieningen. Voor elke potentiële locatie geldt dat de ontwikkelaar eerst om tafel gaat met omwonenden en omliggende ondernemingen. De gemeenteraad heeft vervolgens het laatste woord.