Woonzorg Flevoland ziet verbetering conditie bewoners verpleeghuizen na coronajaar

Lelystad - Van veel bewoners van de Lelystadse verpleeghuislocaties van Woonzorg Flevoland is de lichamelijke conditie verbeterd, sinds de meting na de eerste coronalockdown vorig jaar. Dit blijkt uit metingen van de vakgroep fysiotherapie van de woonzorgorganisatie.

De fysiotherapeuten brengen in kaart hoe het gesteld is met de conditie van bewoners aan de hand van metingen op een ‘parcours’ dat zij de ‘Meetstraat’ noemen. Ze vergelijken de resultaten van deze meting met de nulmeting van vorig jaar. Tijdens die meting, die na de eerste coronalockdown plaatsvond, was het effect van de coronamaatregelen merkbaar. 'Van sommige bewoners was de conditie hard achteruit gegaan. Zij moesten destijds vanwege het besmettingsgevaar wekenlang in hun kamer of appartement blijven. Daardoor kon het dagelijkse wandelingetje naar de supermarkt, of gewoon naar het terras van de locatie, niet meer plaatsvinden. Met mogelijke negatieve gevolgen voor de lichamelijke conditie: achteruitgang van kracht, balans en uithoudingsvermogen'.

Veel aandacht voor bewegen

Deze week, tijdens de Nationale Week van de Valpreventie, was het tijd om de balans op te maken. Opnieuw werd de loopsnelheid, spierkracht en balans van de bewoners in woonzorglocaties Hanzeborg en De Uiterton getest. En de resultaten zijn erg positief, vertelt fysiotherapeut Marieke Gijsbers: 'Inmiddels kunnen we over de resultaten zeggen dat er toch veel bewoners vooruit zijn gegaan, met name in spierkracht. Hiermee denken wij te kunnen concluderen dat er binnen de locaties van Woonzorg Flevoland veel aandacht wordt besteed aan bewegen. Want bewegen is immers regie!'.

Punten scoren in de meetstraat

Voor elke test van het parcours in de meetstraat, krijgt de deelnemer een aantal punten. Aan de hand van de score wordt het risico op vallen bepaald. De puntenverdeling, en of iemand vanwege de risicoschatting begeleiding nodig heeft, verschilt per persoon. 'Het is voor deze groep mensen erg belangrijk om het risico op vallen in beeld te brengen', vertelt Gijsbers. 'Vallen brengt namelijk grote risico’s met zich mee voor ouderen. Ze kunnen bijvoorbeeld iets breken of lopen kans op hoofdletsel tijdens een val'.

'Met een dynamometer meten we de handkracht. De kracht in een hand geeft namelijk een indicatie over de kracht in de rest van het lichaam. Daarnaast testen we de balans, bijvoorbeeld door de cliënt te laten opstaan van een stoel, en hun voeten naast en achter elkaar te plaatsen voor een aantal seconden. Ook meten we de snelheid van lopen, door de persoon een aantal meter te laten lopen. Zo houden we iedereen, ook de bewoners die niet in behandeling zijn van een fysiotherapeut, goed in de gaten. Naar aanleiding van de resultaten wordt beoordeeld of er behandeling van een fysiotherapeut nodig is. Soms door een simpele inzet van een loophulpmiddel, bij een ander volgt balanstraining of spierkrachttraining. In enkele gevallen wordt de orthopedisch schoenmaker of instrumentmaker in consult gevraagd. Daarnaast krijgen de bewoners adviezen over goed schoeisel en wordt de rollator gecheckt op veiligheid en goed gebruik'.

[De tekst gaat verder na de foto]

Serieuze aangelegenheid

De deelname aan de meting van de fysiotherapie is vrijwillig, maar vrijwel iedereen doet mee. Sommige bewoners leggen het parcours in alle rust af, een ander is zenuwachtig en weer een ander heeft uit fanatisme zelfs sportschoenen aan gedaan. Marieke Gijsbers: 'De meeste bewoners herinneren zich de test van vorig jaar nog goed en zijn benieuwd of ze achteruit zijn gegaan. De trots spat er vanaf wanneer ik iemand vertel dat ze wel een jaartje ouder zijn geworden, maar hun lichaam niet. Een enkeling maakt zelfs een huppeltje na het horen van een goede score en dus niet valgevaarlijk te zijn'.

Geslaagd voor de test

Ook mevrouw Bredschneijder (89) legde het parcours van de Meetstraat met een positieve uitslag af. Uit de test bleek dat zij een gemiddeld risico op vallen heeft; niet meer dan een ander persoon van haar leeftijd. 'Vorig jaar was ik ook al geslaagd. Het diploma dat ik toen kreeg, heb ik opgehangen, haha! Ik verwachtte dit keer dan ook geen problemen. Ik was toen ook al in goede conditie en ik merk geen verschil met nu. Ik vind het goed dat deze metingen gedaan worden. Ik ben namelijk niet onder behandeling van een fysiotherapeut, en zo word ik toch nog in de gaten gehouden'.