Veel steunbetuigingen voor Evenementen Coördinatie Lelystad

Lelystad - Veel organisatoren van evenementen richtten zich tot de gemeente met het pleidooi Evenementen Coördinatie Lelystad (ECL) niet verloren te laten gaan.

De organisatie, die in opdracht van de gemeente onder andere de intake van evenementenaanvragen en het aanleveren van de daarbij benodigde papieren bij de gemeente verzorgt en daarmee organisatoren ontzorgt, dreigt te worden opgeheven. De gemeente heeft de samenwerking opgezegd, omdat een onderzoek had aangetoond dat er in de huidige samenwerkingsovereenkomst een aantal onrechtmatigheden zaten. De gemeente kijkt nu of er andere afspraken kunnen worden gemaakt met ECL of dat men de functie die ECL vervulde, zelf uit gaat voeren.

Onder andere de organisatie van de Oldtimerdag, de Sinterklaasintocht en de Wereldwinkel pleiten voor het voortbestaan van ECL. Een organisatie die ook in andere steden evenementen organiseert zegt nergens zo goed en snel te worden geholpen als in Lelystad. Ook het CDA pleit voor een voortzetting van en nieuwe afspraken met ECL. De partij heeft er vragen over gesteld aan de wethouder, die binnenkort aan de orde komen tijdens de gemeenteraad.