Zoektocht voor samengaan scholen in centrum leidt tot twee locaties

Dronten - De zoektocht naar een nieuwe locatie in het centrum van Dronten voor het samengaan van vijf basisscholen heeft geleid tot twee mogelijke locaties.

Aan het begin van de zomer maakte de gemeente nog bekend dat de zoektocht naar een geschikte locatie nog geen succes had gehad, inmiddels worden de voor- en nadelen van twee mogelijke locaties onderzocht.

Het gaat om een nieuwe locatie voor de gereformeerde basisschool De Schakel, openbare basisschool Aquamarijn, katholieke basisschool De Toekomst, de protestants-christelijke basisschool Aan Boord en school voor speciaal basisonderwijs De Driemaster.

Aan nieuwbouw toe

De vijf scholen zijn aan nieuwbouw toe. De huidige gebouwen zijn oud en voldoen niet meer aan de onderwijseisen van deze tijd. De vijf hebben aangegeven graag samen in één gebouw verder te gaan. Dat zou moeten gebeuren in de vorm van een ‘kindcentrum’, waarin ook de voorschoolse educatie, kinderopvang, GGD, buitenschoolse opvang en een sportzaal voor het bewegingsonderwijs een plekje krijgen. 

In het najaar moeten er knopen worden doorgehakt. Dan staat er ook een participatietraject met omwonenden op het programma.