Gemeentelijke begroting Dronten is op orde

Dronten - De gemeente Dronten blijft er financieel goed voor staan. Voor het komende jaar is de begroting op orde. Voor de jaren daarna worden er wel tekorten voorzien. Een aantal voorstellen voor bezuinigingen is verwerkt in de programmabegroting, die over twee weken door de gemeenteraad besproken wordt.

Redelijk uniek

Doordat de gemeente er financieel goed voor staat, zullen de belastingen voor inwoners niet worden verhoogd. Er wordt alleen een prijsindexatie toegepast van 1,8 procent. Voor wat betreft een voorzien tekort van 445.000 op de begroting van volgend jaar hoeven geen verdere verhogingen van lasten of ingrijpende bezuinigingen te worden doorgevoerd.

De reserves zijn ook op orde. ‘Alles maakt dat we geen geld hoeven te lenen om te doen wat we doen en dat is redelijk uniek in gemeenteland in Nederland,’ zegt wethouder financiën Ton van Amerongen. 

Bezuinigingen

Voor de jaren na volgend jaar worden wel tekorten voorzien, met name voor 2024 en daarna. ‘Als we geen maatregelen nemen hebben we op termijn namelijk een tekort 3,9 miljoen. De maatregelen die we hebben voorgesteld, hebben we onder meer gevonden via het maken van beleidskeuzes, met name vanaf 2024, het doorlichten van stelposten en het kritisch kijken naar de overhead,’ zegt wethouder financiën Ton van Amerongen.

In juni werd de gemeenteraad nog voor 5,6 miljoen euro aan mogelijke bezuinigingen voorgelegd voor de jaren 2024 en daarna, waar de gemeenteraad dan zelf haar keuzes uit zou kunnen maken. De raad wilde echter dat het college zelf met een aantal voorstellen zou komen. Dat is nu gedaan. ‘Maar uiteindelijk is de gemeenteraad natuurlijk aan zet en beslissen zij waar er wel en waar er niet op bezuinigd wordt.’ 

Toeristenbelasting

Het komende jaar is er in ieder geval nog niet voor gekozen de toeristenbelasting te verhogen. Het tarief is als sinds 2012 95 cent per toerist per overnachting. Dat zou verhoogd moeten worden naar 1,45 euro. ‘Maar dat is nu nog niet nodig. Dat geeft ons de mogelijkheid er het komende jaar nog over te overleggen met vertegenwoordigers uit de toeristische sector.’

ZBB

Wat wel doorgaat, is het proces van ‘zero based begroten’. Daarbij wordt de hele gemeentelijke begroting uitgeplozen, alle inkomsten en uitgaven tegen het licht gehouden en wordt er overal van bekeken of dat (nog) nodig is, of het anders kan of moet en welke keuzes er in te maken zijn. ‘Dat is tot nu toe niet helemaal gelukt. Maar we hopen daar de komende jaren verdere stappen in te zetten. Het is in ieder geval een uniek proces, dat ook door andere gemeenten in Nederland met belangstelling gevolgd wordt.’