Raad Lelystad twijfelt over krediet van 8 miljoen euro voor nieuwe fietsenstalling bij station

Lelystad - Het voorstel om een krediet van 8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een nieuwe fietsenstalling bij het station in Lelystad, is dinsdag tijdens de raadsvergadering op het laatste moment van de agenda gehaald. De raad wil eerst meer inzicht in de totstandkoming van dit bedrag.

Als de gemeenteraad met 8 miljoen euro over de brug komt dan zal, als het rijk ook instemt met de plannen, vanuit Den Haag nog eens 10 miljoen euro worden bijgelegd. Samen is dat genoeg om de huidige fietsenstallingen een flinke opknapbeurt te geven en de capaciteit uit te breiden van 2.000 fietsen naar 3.400 fietsen.

Volgens wethouder Luc Baaten is voor de totstandkoming van het bedrag gekeken naar de ervaringen van andere steden waar de situatie te vergelijken is met Lelystad, in het bijzonder Almere. De gemeenteraad vindt dat te summier en wil meer berekeningen zien, ook voor de afzonderlijke fietsenstallingen en onderdelen.

Verder wil de SP dat er onderzoek wordt gedaan naar andere varianten, zoals een ondergrondse fietsenstalling, hoewel bij een eerdere discussie over ondergronds parkeren voor zowel auto's als fietsen al aan de orde is gekomen dat te duur is in Lelystad. Dat heeft te maken met de grondsoort, waardoor zo’n investering nooit terugverdiend kan worden.

Wethouder Luc Baaten ergert zich aan het gedraal van de raad. Hij benadrukt dat het nu nog gaat om een plan, waarvoor bij het rijk subsidie wordt aangevraagd. Pas na toekenning van die subsidie kan er meer op de details worden ingegaan. Haast is geboden, want als de gemeente niet snel een plan indient, kan zij naar die subsidie fluiten. ‘En dan gooit u tien miljoen euro weg en gebeurt er helemaal niets met de fietsenstallingen. Of moeten we er zelf 18 miljoen euro voor neertellen'.

Bovendien zijn de plannen voor de fietsenstallingen volgens de wethouder onlosmakelijk verbonden met de andere plannen voor het stationsgebied. Als deze plannen nu niet doorgaan, zou dat voor Lelystad tot enorme imagoschade leiden, omdat het ook gevolgen zal hebben op de andere plannen, subsidietrajecten en samenwerkingen tussen overheden.

Over twee weken neemt de raad een beslissing over het beschikbaar stellen van het krediet.