Verhuizing bibliotheek in Lelystad wellicht niet nodig

Lelystad - Wat het college van burgemeester en wethouders van Lelystad betreft, hoeft de bibliotheek niet weg uit het huidige pand aan de Promesse. Een huurverlaging van 23 procent maakt de verhuizing naar een goedkoper pand overbodig.

Eerder dit jaar had de gemeenteraad besloten dar er een onderzoek naar een goedkoper pand moest komen, omdat de bibliotheek een groot deel van het jaarlijkse subsidiebedrag dat zij van de gemeente krijgt kwijt is aan de huur. GroenLinks wilde in juni het onderzoek naar een andere huisvesting voor de bieb afblazen, maar een meerderheid van de gemeenteraad hield er aan vast.

Ondertussen was de bibliotheek in overleg met de verhuurder van het huidige pand over een nieuw huurcontract, omdat het oude contract binnenkort afloopt. Dit overleg had als resultaat dat de bibliotheek een nieuw huurcontract voor tien jaar kan afsluiten en een huurverlaging krijgt van 23 procent. Voorwaarde is wel dat de gemeente garant staat voor het betalen van de huur in die periode, als de bibliotheek de huurverplichting niet meer kan nakomen.

De gemeenteraad buigt zich hier binnenkort over.