Opgestapte wethouder Roelof Siepel reageert voor het eerst op zijn vertrek: 'Ik kreeg niet de steun waar ik om vroeg'

Dronten - Roelof Siepel (ChristenUnie) reageert voor het eerst op zijn vertrek als wethouder in de gemeente Dronten. Hij blikt terug op wat er is misgegaan in het dossier 'Swifterbant-Zuid'.

‘Wat mij is opgebroken, is dat er in de politiek en in de samenleving heel veel emoties zitten rondom Swifterbant-Zuid. De consequentie van die emoties is dat het daarmee complexer gemaakt wordt dan het eigenlijk zou moeten zijn. Die emoties zijn op enig moment ook in het college besproken. Pas op het moment dat we daarover in gesprek kwamen, kreeg ik van mijn collegawethouders niet de steun waar ik om vroeg. Als ik dat wel had gekregen, was ik het debat in de gemeenteraad met vertrouwen aangegaan.’

Enige optie

De kiem voor zijn opstappen is gelegd toen in maart bleek dat de uitbreiding van Swifterbant op de beoogde locatie mogelijk in gevaar kwam door de (deels al verleende) milieuvergunningen voor agrarische bedrijven, die aan de overkant van de Biddingweg willen uitbreiden. ‘Toen ontstond er een situatie waarin ik als wethouder moest constateren dat de kwaliteit van het vast te stellen bestemmingsplan open eindes had. Dan is het kiezen tussen twee kwaden: dat bestemmingsplan doorzetten of het terugtrekken en daarmee het voorkeursrecht op de koop van de grond verliezen. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en een betrouwbare overheid was dat laatste voor het college de beste optie.’

Ingrijpen raad

De gemeenteraad was verrast en overvallen door deze situatie. ‘Terecht. We hebben daarom ook, op verzoek van de raad, laten onderzoeken of er eerder signalen waren van deze strijdigheid in het bestemmingsplan en of we daar ontvankelijk voor zijn geweest. De conclusie was dat die signalen er niet zijn geweest of ons niet hebben bereikt.’

Niettemin besloot de gemeenteraad in te grijpen. ‘We kregen de opdracht de zaken goed te regelen voor Swifterbant-Zuid en geen onomkeerbare stappen te zetten zonder die eerst met de gemeenteraad te overleggen.’

Meenemen in mogelijkheid

Vanuit de geest van dat laatste besloot Siepel daarom op 24 juni de gemeenteraad mee te nemen in de mogelijkheid van het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied. Als dat zou gebeuren, zouden de agrarische bedrijven op slot gaan en niet kunnen uitbreiden. ‘Dat is daar in die besloten commissie niet goed gevallen. Ik heb daar de emotie van de raad niet goed aangevoeld, ik heb dat fout ingeschat. Ik vind nog steeds dat ik het wel moest melden, deze mogelijkheid. Daar heeft de raad ten slotte om gevraagd. Want als je een bepaalde mogelijkheid niet onderzoekt, is dat een onomkeerbare stap. Maar ik heb onvoldoende ingeschat wat voor enorme emoties dat op zou roepen.’

Dynamiek

Dat het twee maanden duurde voor de gemeenteraad zich er weer over kon buigen, het was zomerreces, hielp niet mee. ‘Dan ontstaat er een dynamiek die je niet meer om kunt buigen. Direct na het zomerreces heb ik laten weten dat zo’n voorbereidingsbesluit geen goed idee is, maar er was al de nodige schade ontstaan. Als dan je positie ter discussie wordt gesteld, leidt dat onherroepelijk tot een discussie in het college. Daar heb ik gevraagd of we deze klus samen tot een goed einde konden brengen. Toen ik daar geen onomwonden ‘Ja’ op kreeg, heb ik zelf mijn conclusies getrokken. Want dan is de broodnodige uitbreiding van Swifterbant niet meer gebaat bij mijn aanblijven als wethouder’.