Eigenaar wil herontwikkeling ABC-gebouw en omgeving

Lelystad - De eigenaar van het ABC-gebouw in het centrum van Lelystad wil het pand deels slopen om woningen te bouwen. De gemeente heeft ingestemd met een verkenning voor de herontwikkeling van het gebouw en het omliggende parkeerterrein omdat zij daar een meerwaarde voor het centrumgebied in ziet.

Moderner en duurzamer gebouw met parkeren

In het huidige gebouw zijn nu de winkels van Albert Heijn, Gall & Gall, C&A en Big Bazar gevestigd en het staat gedeeltelijk leeg. De eigenaren willen een deel van de winkels verhuizen naar een moderner en duurzamer gebouw, woningen toevoegen in het gebied en voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. 'We zijn blij met het initiatief van de eigenaren en zien het als een prachtige kans voor Lelystad om de kwaliteit in dit gedeelte van de stad verder te versterken en stappen te maken in het toevoegen van woningen in onze stad', aldus wethouder Adam Elzakalai.

Plan wordt verder uitgewerkt

De komende periode wordt gebruikt om invulling te geven aan de plannen. Dit betekent het ontwerpen van een vernieuwde stedenbouwkundige structuur. Hiermee versterkt de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte van het Stadshart en het functioneren van het winkelgebied en worden achterkanten weggewerkt.

'Parkwijk krijgt zo een meer natuurlijke verbinding met de rest van het Stadshart', aldus de gemeente. Met deze herontwikkeling kunnen ook circa 250-300 nieuwe woningen toegevoegd worden.

De komende periode wordt deze ontwikkeling samen met de eigenaren en de omgeving verder uitgewerkt tot een mooi plan.