Hospice Dronten houdt informatieavond over vrijwilligerswerk

Dronten - Voor geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk bij Hospice Dronten en/of de vrijwillige terminale ondersteuning thuis wordt donderdag 16 september om 20.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Deze vindt plaats in zalencentrum Open Hof aan De Zuid 2 in Dronten.

Hospice Dronten biedt ondersteuning tijdens de laatste levensfase van de personen. Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om thuis in voldoende rust te kunnen sterven. Het hospice biedt dan een gastvrij verblijf aan mensen in de laatste fase van hun leven, een plek waar het zo huiselijk mogelijk gemaakt kan worden. Het hospice heeft de warme uitstraling van een ‘bijna-zoals-thuis-huis’ waar de gast zichzelf kan zijn en in vrijheid invulling kan geven aan zijn of haar wensen en behoeften.

Er wordt door een team van goed opgeleide vrijwilligers en deskundigen 24 uur per dag liefdevolle zorg geboden.

Terminale ondersteuning thuis

Soms brengen mensen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben, hun laatste dagen het liefst thuis door. Dankzij de deskundige zorg en ondersteuning van vrijwilligers is dat soms ook mogelijk. Vrijwilligers kunnen verzorgende taken overnemen zodat de naasten wat meer rust krijgen en meer partner, kind of ouder kunnen zijn in plaats van zorgverlener.

Afhankelijk van de wensen en behoeften zijn vrijwilligers beschikbaar, overdag, maar ook in de avond of de nacht. Vanwege corona was dit de afgelopen periode niet mogelijk maar hopelijk kan dit in de toekomst ook weer opgestart worden. Voor geïnteresseerden hiervoor is donderdag 16 september ook zeer informatief.

Nieuwe vrijwilligers krijgen alvorens er gestart wordt een basiscursus aangeboden om hiervoor voldoende uitgerust te zijn. Een zorgachtergrond is niet nodig. Aanmelden kan vooraf via secretariaat@hospice-dronten.nl.