Analyse | Wethouder Roelof Siepel heeft het veld geruimd, maar welk probleem is hier nu mee opgelost?

Dronten - De perikelen rond de nieuwbouwwijk Swifterbant-Zuid kostten wethouder Roelof Siepel de kop. Na een korte maar hevige storm, waarin al duidelijk werd dat een aantal partijen in de gemeenteraad geen vertrouwen meer in hem had, diende hij dinsdag zijn ontslag in. ‘Treurig, maar onvermijdelijk,’ lees je in de commentaren. Dat het treurig is, daar ben ik het mee eens. Maar onvermijdelijk?

Politieke fouten

Zeker, Siepel heeft politieke fouten gemaakt. Laten we eerst even stellen dat hij een hoop lastige dossiers ook redelijk soepel langs de gemeenteraad heeft geloosd. De verbouwing van het gemeentehuis, in potentie altijd een gevaarlijk dossier voor een wethouder, de windmolenplannen, het nieuwe afvalstoffenbeleid. Maar in het dossier Swifterbant-Zuid gaan er dingen fout, dramatisch fout.

Dat er bij de plannen geen rekening is gehouden met de uitbreidingen of uitbreidingswensen van agrarische bedrijven aan de andere kant van de Biddingweg, is dramatisch. Is dat een fout die Siepel aan te rekenen valt? Ja, hij is politiek verantwoordelijk. Maar de oorzaak van deze dramatische fout ligt toch wat dieper, in de organisatie van de gemeente Dronten. Kennelijk communiceert de afdeling die nieuwe woonwijken plant niet met de afdeling die over bedrijven gaat. En als er dan aanvragen binnenkomen voor uitbreidingen van agrarische bedrijven tegenover een nieuw geplande woonwijk, is er kennelijk geen ambtenaar van de ene of de andere afdeling, die denkt ‘Hé, misschien goed om eens even met elkaar te gaan praten…’ Misschien lezen ze de krant niet en wisten ze niet dat Swifterbant wilde uitbreiden.

Ja, het is waar, Siepel is politiek verantwoordelijk. Maar hij is ook tussentijds aangetreden, met dossiers die al liepen. En dit probleem zit dieper dan een redelijk verse wethouder kan vermoeden, laat staan direct kan oplossen.

Nieuwste probleem

Dan het nieuwste probleem. In een besloten vergadering twee weken voor het zomerreces kondigde Siepel aan dat er ook een voorbereidingsbesluit voor Swifterbant-Zuid kon worden genomen, waardoor de agrarische bedrijven voorlopig niet zouden kunnen uitbreiden. Dat is een, op z’n minst, niet erg nette oplossing om een woonwijk er door te drukken ten koste van ondernemers. Enkele gemeenteraadsleden reageerden volgens de overlevering erg boos, maar ja, het was gezegd in een besloten vergadering, dus er kon niet in de openbaarheid over worden gepraat.

Dat Siepel de mogelijkheid van zo’n besluit deelt met de gemeenteraad kun je hem niet kwalijk nemen. Als hij dat niet doet en de raad er later zelf achter komt dat dit ook een mogelijkheid was geweest, was het ook niet goed geweest. Dat zoiets in beslotenheid gebeurt, kan ik me ook voorstellen. Als je het in openbaarheid doet, veroorzaak je veel onrust die niet nodig is als je besluit zo’n voorbereidingsbesluit niet te nemen.

Maar de gemeenteraad heeft begin september, nadat de wethouder had aangegeven dat zo’n voorbereidingsbesluit niet moet worden genomen en hij er kennelijk ook spijt van had dit zo te hebben overwogen, de beslotenheid van de eerdere vergadering opgeheven, waardoor alles in de openbaarheid komt. Want verschillende raadsleden hadden zich een zomer lang gegijzeld gevoeld door het idee van een voorbereidingsbesluit, waar niet in de openbaarheid over kon worden gepraat.

Mak schaapje

Daarin lijkt de gemeenteraad dan toch een beetje een mak, lam schaapje dat blind achter een wethouder aanloopt. In de laatste twee weken voor het reces is er geen enkele politieke partij geweest die een spoeddebat aanvroeg over de kwestie, om in ieder geval te bespreken waarom dit besluit in beslotenheid is genomen. De gemeenteraad ging er zwaar onder gebukt, maar geen enkele fractie heeft een voorstel ingediend om partijen terug te roepen van het reces en er in de zomer een spoeddebat over te houden. Nee, er werd netjes afgewacht tot na het reces, om er dan met terugwerkende kracht woede over uit te spreken en de wethouder ter verantwoording te roepen.

Oplossing

Welk probleem is hier nu mee opgelost? Het probleem van die slechte communicatie tussen gemeentelijke afdelingen bestaat nog steeds. Of dat is wel opgelost, naar aanleiding van de eerdere kwestie, maar ook dan hoeft een wethouder daar niet voor op te stappen. Komt dit het proces van Swifterbant-Zuid ten goede? Nou nee, dat lijkt me niet. De procesmanager die het proces moest begeleiden is ook al opgestapt. Dat leverde al vertraging op. Die zal nu niet minder zijn geworden.

Siepel is zelf opgestapt. Dat komt niet alleen doordat verschillende politieke partijen in de media al het vertrouwen in hem hadden opgezegd. Siepel is er ook de man niet naar om bij een beetje tegenwind bij de pakken neer te gaan zitten. Hij had zich heus wel kunnen en willen verdedigen in de gemeenteraad. Er is dus meer aan de hand. Wellicht dat het debat donderdag daar wat duidelijkheid over verschaft.

Hoe nu verder?

De vraag is natuurlijk ook: hoe nu verder? Komt ChristenUnie met een derde wethouder in deze raadsperiode, nadat eerder ook al Jaap Oosterveld is opgestapt? Gaan de huidige collegawethouders zijn dossiers overnemen tot aan de verkiezingen? Dat lijken me allebei onverstandige oplossingen. Het beste zou zijn om eens in de wethouderspoule te kijken, om te zien of er ergens in Nederland een wethouder is met veel ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, die vanuit ervaring en daadkracht het dossier Swifterbant-Zuid snel tot zich kan nemen en kan doorpakken. Een zakenwethouder, en van welke partij die dan is, is van minder belang. En misschien is het dan juist wel een voordeel dat het niet iemand uit Dronten is. Want dit dossier vraagt ook om bezems die eens flink gaan huishouden in bepaalde gremia van de gemeente.