Forum voor de Ouderen wijzigt naam in Gemeente Belangen Lelystad

Lelystad - De Lelystadse politieke partij Forum voor de Ouderen heet vanaf vandaag Gemeente Belangen Lelystad. 'Samen met de vernieuwde uitstraling moet de nieuwe naam zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van de partij', licht fractievoorzitter Koen Dreesman toe.

De naamswijziging is een onderdeel van de transitie van de partij die tot doel heeft om daarmee haar toegevoegde waarde voor álle inwoners van Lelystad te benadrukken en te vergroten.

Dreesman: 'Een nieuwe naam en uitstraling draagt bij aan de bewustwording en trots van onze partij en maakt ook voor de inwoners van Lelystad beter duidelijk wie we zijn, wat we doen en wat we willen. En die ambities reiken verder dan het beeld dat men vaak nog van ons heeft. Het is belangrijk om onze ambities beter te communiceren, zeker omdat wij onze politieke visie nadrukkelijk hebben gerelateerd aan maatschappelijke thema’s en behoeften'.

'Om verder te kunnen bouwen aan de toekomst van Lelystad, is voor een herkenbare naam gekozen', gaat Dreesman verder. 'Ons motto luidt dan ook: “Lelystad is van ons allemaal”'

De komende maanden zal de partij zich verder voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen die worden gehouden in maart 2022.