Eerste aanbesteding voor MFC Swifterbant mislukt

Swifterbant - De eerste aanbesteding voor het nieuwe multifunctionele centrum (MFC) in Swifterbant en de daarbij behorende 30 appartementen is mislukt.

De inschrijvingen vallen veel hoger uit dan het beschikbare budget. Dat komt door de extreme prijsstijgingen en de beperkte beschikbaarheid van materialen in de bouwsector. Vanuit de gemeente is het beschikbare budget voor het MFC in 2019 al verdubbeld van 1,5 tot 3 miljoen euro.

‘We hebben een gat te dichten. In goede gezamenlijkheid wordt daartoe op dit moment de inspanning geleverd en alles in het werk gesteld om het project spoedig verder te brengen,’ zegt woningcorporatie OFW. ‘In de huidige markt is het realiseren van een gebouw met zo’n hoge kwaliteit als het MFC in combinatie met betaalbare huisvesting een extra uitdaging.’

OFW en gemeente onderstrepen nogmaals het belang van deze belangrijke voorziening voor Swifterbant en haar inwoners en zetten alles op alles om snel met de bouw te kunnen starten. De voorbereidingsactiviteiten gaan ondertussen volop door. ‘We houden de betrokkenen en de inwoners op de hoogte van de voortgang.’