Dronten Toen 44 | Protest tegen aanleg militair oefenterrein

In aflevering 44 van de rubriek schrijft Kees Hermus over een protestbijeenkomst in De Meerpaal tegen de mogelijke aanleg van een militair oefenterrein in het Kuinderbos.

In De Flevolander van 23 januari 1970 wordt onder de koppen ’Handen los van het Kuinderbos‘ en ’Ban de basis‘ melding gedaan van de protestbijeenkomst. Leden van de Tweede Kamer hielden een hoorzitting in De Meerpaal in verband met de mogelijke aanleg van een militair oefenterrein in het Kuinderbos in de Noordoostpolder.

Vurige pleidooien

Een lange rij van sprekers, voornamelijk afkomstig uit de NOP en Oostelijk Flevoland, hielden vurige pleidooien om toch vooral geen schietterrein in de polders te situeren. De burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, F.M. Panthaleon baron van Eck, noemde de aanleg van een schietterrein in het Kuinderbos een aantasting en vernietiging van de toch al schaarse recreatieve mogelijkheden.

Stevig te verzetten

Als er dan toch een dergelijk militair terrein moet komen, plaats het dan in Zuidelijk Flevoland, waar GS uit Overijssel ook al op hadden gehint, stelde hij. Hij vroeg zich af waar de heer Otto de moed vandaan haalde om zich zo stevig te verzetten tegen het idee om nog niet uitgegeven gronden voor dit doel te bestemmen. Er hoeven dan immers geen bomen gekapt te worden of huizen en boerderijen afgebroken te worden. Collega-burgemeesters uit de omgeving keurden het plan ook ten stelligste af, vanwege de overlast.

Agrarische activiteiten

In dezelfde krant krijgt de heer Otto, landdrost van het Openbaar Lichaam ZIJP, de kans om zijn visie op het gebeuren te geven. Hij stelt vast dat er nog veel mensen moeten komen wonen, die nog niet de mogelijkheid hebben om er hun mening over te geven. De polders zijn bij uitstek de gebieden waar agrarische activiteiten dienen plaatst te vinden, maar ook om woon- en recreatieruimte te creëren om de druk in de Randstad te doen afnemen.

Ook stelt de landdrost dat een schietterrein volkomen strijdig is met de algemeen aanvaardbare grondslagen van het inrichtingsplan en eveneens strijdig is met de eisen die aan een schietterrein worden gesteld, doordat in de wijde omgeving van zo’n terrein allerlei verboden op andere gebruiksbestemmingen het gevolg zullen zijn.

Natuur heeft zich uitstekend ontwikkeld

Het militaire oefenterrein in het Kuinderbos is er dus niet gekomen. Maar vanwege de militaire claim in 1969, waardoor het was afgesloten voor het publiek, heeft de natuur in het Kuinderbos zich uitstekend ontwikkeld. Men realiseerde zich ineens, dat het de moeite waard was om dit gebied op een goede manier in stand te houden. Worden er dan geen schoten meer gehoord in het Kuinderbos? Ja, toch wel, van de kleiduivenschietvereniging KSV De Voorst.

‘Dronten Toen’ staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.

Kees Hermus