Ondernemers Stadshart hebben geen vertrouwen meer in Hart van Lelystad

Lelystad - Dertig ondernemers hebben het vertrouwen in de Stichting Hart van Lelystad (HvL) opgezegd. Zij zijn niet te spreken over de wijze waarop de stichting hen vertegenwoordigt en hoe zij de opbrengst van de reclamebelasting besteedt.

De reclamebelasting wordt door de gemeente opgelegd aan ondernemers in het Stadshart, waarna het geld in de vorm van een subsidie wordt gestort in het ondernemersfonds. De ondernemers hebben HvL gemandateerd om die gelden in te zetten om een aantrekkelijk Stadshart te bereiken met meer bezoekers voor de winkeliers en horeca.

De ontevreden ondernemers voelen zich echter niet gehoord door HvL. Ze hebben geen inzicht in de besteding van de gelden en ze hebben geen vertrouwen in het huidige bestuur. Bovendien ontvingen ze op hun aangetekende opzegging van vertrouwen geen enkele reactie, meldde Debby Rijnierse, van Demi's Chocolaterie, dinsdag aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad wilde van wethouder Adam Elzakalai weten of hij hiervan op de hoogte is. De wethouder gaat kijken of hij de partijen weer bij elkaar kan brengen en belooft daar binnen een maand verslag van te doen.

Rijnierse drong er bij de gemeenteraad verder op aan dit jaar geen reclamebelasting te innen, omdat veel ondernemers door de coronacrisis amper hun hoofd boven water kunnen houden. ‘De aanslag van 400 tot soms wel 1.500 euro voor een grotere zaak is dan echt een heleboel geld.’ Tot slot pleitte ze voor het opnieuw aanstellen van een centrummanager voor het Stadshart, een functie die in 2019 werd opgegeven.