Ministerie LNV alsnog bereid om milieugegevens Lelystad Airport te geven

Den Haag – De stichting HoogOverijssel krijgt toch de gevraagde informatie over stikstof die wordt veroorzaakt en verspreid door Lelystad Airport.

Dat is de uitkomst van een spoedprocedure donderdag bij de Raad van State. Minister Schouten van LNV stelde eerder dat alle opgevraagde informatie al was verstrekt aan HoogOverijssel. Maar de Zwolse rechtbank besliste begin juni dat het zeer aannemelijk is dat er nog meer informatie moet zijn. 

'Van het ministerie mag in alle opzichten een maximale inspanning worden verwacht om de gevraagde documenten te achterhalen', oordeelde de rechtbank. Die maximale inspanning was niet gedaan. Dus kreeg de minister opdracht om daar alsnog werk van te maken. Maar in plaats van de gevraagde documenten opsporen, reageerde de minister met een hoger beroep bij de Raad van State. Omdat volgens haar woordvoerder alle gevraagde documenten wel waren geleverd. Bovendien vroeg de minister aan de Raad om de uitspraak van de rechtbank te schorsen. Ze zette dus de hakken in het zand.

Draaiend ministerie

Tijdens de zitting vandaag maakte de woordvoerder van de minister een forse draai. Hij was na het oordeel van de rechtbank tot het inzicht gekomen dat de gevraagde documenten er wel zijn en bij het RIVM zouden liggen. Het ministerie had niet de moeite genomen om die bij het RIVM op te vragen.

De voorzitter van de Raad sloeg meteen spijkers met koppen. Ze regelde dat het ministerie de documenten binnen vier weken levert en het verzoek intrekt om schorsing van de rechtbankuitspraak. 

PAS-meldingen

Volgens Leon Adegeest, woordvoerder van HoogOverijssel, is minister Schouten al sinds vorig jaar aan het traineren met het geven van documenten. 'Het is gewoon pesterij.' Zijn stichting maakt zich druk om overlast door de lage aanvliegroute over Overijssel van Lelystad Airport als de luchthaven meer vliegverkeer gaat verwerken. 

De stichting richt zijn pijlen vooral op de berekende stikstofproductie van Lelystad Airport. Ten tijde van de PAS-stikstofregeling deed de luchthaven melding van de verwachte stikstofuitstoot. Die berekening viel laag uit. Daardoor hoefde de luchthaven geen natuurvergunning aan te vragen. Een melding was voldoende.

Een latere berekening viel volgens Adegeest echter een stuk hoger uit. Dat betekende dat een natuurvergunning vereist zou zijn en die is niet makkelijk te krijgen. Maar bij de melding die daarop volgde, bleek de verwachte stikstofproductie toch weer laag. Volgens Adegeest is er gewoon aan de knoppen gedraaid om een gunstige uitkomst te krijgen. De stichting is daarom ook een strafrechtelijke procedure gestart om dit aan te kaarten.

Natuurvergunning  

Deze kwestie is volgens HoogOverijssel van groot belang. De Raad van State vernietigde in 2019 de PAS-stikstofregeling. PAS-melders waaronder Lelystad Airport hebben voortaan toch een natuurvergunning nodig. Minister Schouten heeft alle PAS-melders ruimhartig beloofd dat ze nu een vergunning krijgen. HoogOverijssel wil dat voorkomen, omdat Lelystad Airport zou hebben gesjoemeld met de stikstofberekeningen. De juiste berekeningen moeten daarom boven tafel.

Adrie van der Wel