Agorahof in Lelystad krijgt volgend jaar zomer een stadsstrand

Lelystad - De Agorahof in Lelystad zal volgend jaar zomer deels worden ingericht als stadsstrand. Het was de bedoeling dat dat dit jaar al zou gebeuren, maar door de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Met een jaar vertraging wordt het idee alsnog uitgevoerd.

Idee Motiemarkt

Het idee voor een stadsstrand werd vorig jaar tijdens de motiemarkt ingebracht door Lelystedeling Fabian van Steenwijk. Hij zag er een mooie kans in het Stadshart te verlevendigen en jongeren wat vertier te brengen in de zomer. Het voorstel werd later aangenomen door de gemeenteraad.

Bij de uitwerking van het stadsstrand zal URBN Village worden betrokken, het jongereninitiatief dat nu nog in een pand aan de Agorahof zit. Het is nog niet duidelijk wanneer (een deel van) het plein zal worden ingericht als stadsstrand.

Vragen InwonersPartij

De InwonersPartij heeft er bovendien nog wat vragen over gesteld. Men wil weten of er bij de opening van de bioscoop en bij andere ondernemers hinder te verwachten valt door de realisatie van het stadsstrand. Ook wil men weten in hoeverre het past binnen de totale herinrichting van het plein dat op stapel staat. Tot slot wil men weten of het wel kan voor de 5.000 euro die er tijdens de motiemarkt voor gevraagd was en later bij het door de gemeenteraad aangenomen voorstel voor gereserveerd is.