Column Kees Bakker | Dat kan beter

Dronten - De nieuwe omgevingswet die er aan komt, zal bij de gemiddelde inwoner van de gemeente Dronten nog niet erg tot de verbeelding spreken. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Toch zal de impact van de wet groot zijn, zeker voor bewoners en ondernemers die er mee te maken krijgen.

Stel: je bent ondernemer en je wil in het buitengebied huisvesting voor arbeidsmigranten bouwen. Vroeger maakte je daarvoor een plan ging je er mee naar de gemeente. Die keek of men dat een goed plan vond en als dat zo was, ging jij de plannen verder uitwerken en maakte de gemeente bekend haar medewerking te willen verlenen aan het plan.

Voorgekookt

Op dat moment voel je je als omwonende vaak overvallen door de plannen: niet alleen wil een ondernemer iets in jouw buurt, maar de gemeente wil daar ook nog eens aan meewerken. Als er dan informatieavonden zijn waar inspraak wordt beloofd, heb je als omwonende toch een beetje het idee dat alles al voorgekookt is en jouw inspraak een wassen neus zal zijn.

Eerst met omwonenden praten

Maar tegenwoordig wil de politiek dat ondernemers al vaak ‘in de geest van de nieuwe omgevingswet’ aan de slag gaan. En dat betekent dat diezelfde initiatiefnemer eerst met de omwonenden gaat praten, op zoek gaat naar draagvlak in de buurt, zijn plannen eventueel aanpast aan bezwaren en daarmee naar de gemeente gaat. Die zal ook vragen hoe het zit met het draagvlak in de omgeving. Als dat volledig ontbreekt, neemt de kans dat men bereidwillig meewerkt en bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijzigt, drastisch af. Overigens zullen die bestemmingsplannen in de nieuwe omgevingswet overigens ook ruimer zijn, waardoor er meer mogelijk is, maar toch: draagvlak is het toverwoord.

Roodbeenweg

Nu weet ik niet hoe het aan de Roodbeenweg gegaan is. Als ik de omwonenden mag geloven heeft de ondernemer met zijn plannen daar alleen de directe buren geïnformeerd. Dat is wat magertjes als je op zoek bent naar draagvlak. Dat hij, volgens de site van De Drontenaar, dan ook nog gezegd zou hebben dat dat leidde tot ‘de gebruikelijke reacties’ helpt ook niet echt en toont een gebrek aan empathie.

Industrieterrein

Maar ik ben er niet bij geweest, dus ik weet het niet. Ik weet wel dat het plan op zich past binnen het gemeentelijk beleid. Dat zegt dat er een tekort is aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten en dat in het buitengebied plannen voor maximaal 300 arbeidsmigranten mogelijk moeten zijn. Ik weet ook dat er in dit soort discussies altijd weer geopperd wordt ‘Doe het maar op een industrieterrein, dan wonen ze dicht bij hun werk’. Maar veel arbeidsmigranten werken elders of op het land. En op industrieterreinen wordt ook gewoond. Of juist niet, maar dan zijn ze er ook niet op ingericht. Als er elke dag 300 mensen over een weg wandelen waar geen stoep is en vrachtwagens af en aan rijden, is dat geen gewenste situatie.

Mensen wegstoppen is niet gewenst

Bovendien: mensen wegstoppen zodat je ze niet ziet en er geen last van hebt, maar als lokale economie wel van kunt profiteren, lijkt me sowieso al niet gewenst. Kortom: ik vermoed dat de politiek de plannen aan de Roodbeenweg zal verwelkomen. De behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten is groot. Maar als de betreffende ondernemer inderdaad zo heeft gehandeld als boze omwonenden zeggen, mag daar ook wel wat over gezegd worden. Want dat moet bij de nieuwe omgevingswet toch echt anders.