ONS Noordoostpolder pleit voor gebiedscanon

Emmeloord - De fractie van ONS Noordoostpolder pleit voor een canon om de promotie van de Noordoostpolder te stimuleren en het imago van het gebied te versterken. De fractie komt in augustus met een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad om het college te verzoeken zo'n gebiedscanon te laten ontwikkelen.

'Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van onze Noordoostpolder,' legt fractievoorzitter Berthoo Lammers uit. 'Een verantwoorde bundeling geeft een goed overzicht en beeld over de Noordoostpolder. Ook heeft een canon als gebiedspromotie en imagoversterking voor de Noordoostpolder een belangrijke waarde. Twee jaar geleden toonde een onderzoek aan dat buiten onze gemeentegrenzen het niet erg best gesteld is met ons imago. Ook het recentelijk onderzoek van Elsevier wees uit dat wij als 'beste woongemeente' gezakt zijn van plaats 289 naar plaats 386 van de 430 gemeenten die ons land rijk is. Een zorgelijke ontwikkeling.' 'Een canon van en voor alle inwoners, het verhaal van het polderland dat wij gezamenlijk bewonen; dat is onze doelstelling,' gaat Lammers verder. 'Een belangrijk document van herkenning. Ook voor de mensen die onze streek bezoeken kan een canon een belangrijke bijdrage leveren aan het goed en informatief profileren van de Noordoostpolder. Hoe en op welke wijze de canon kan worden opgezet zal de ONS fractie presenteren in de commissie Samenleving.' Volgens ONS zal een onderzoeksgroep met een gedegen kennis over onder andere de historie van de Noordoostpolder aan de ontwikkeling van de canon moeten werken.