Swift '64 en Slump gaan met elkaar door

Swifterbant - Ook in het voetbalseizoen 2021/2022 is Slump de hoofdsponsor van voetbalvereniging Swift '64 uit Swifterbant.

Tijdens de rust van de oefenwedstrijd Dronter Combinatie-Almere City FC op 6 juli werd in de kantine van Swift’64 de hernieuwde sponsorovereenkomst getekend door Henk Slump, Anco van der Velde, Niels Krol (duo-voorzitters Voetbal) en Mark Hogendorf (voorzitter sponsorcommissie).

Al jaren is AH Swifterbant hoofdsponsor van Swift’64 Voetbal. Er is een samenwerking ontstaan, gebaseerd op vertrouwen en loyaliteit die wederzijds versterkend werkt. In die samenwerking nemen de door Slump geleide bedrijven AH Swifterbant en Slump Catering & Events deel. Daarmee worden het eerste en tweede team van Swift’64 gesponsord.

Swift’64 heeft naast het bieden van een sportieve uitdaging ook een (maatschappelijke) verantwoordelijkheid naar het dorp Swifterbant. De voetbalaccommodatie was voor corona op zaterdagmiddag een vertrouwde ontmoetingsplek voor veel jongere en oudere Swifterbanters. Het was het dat ook met passen en meten tijdens het afgelopen coronajaar. En het zal dat na corona ook weer worden. Slump en Swift’64 Voetbal passen goed bij elkaar.

Het beleid van Swift’64 Voetbal is erop gericht om de club en het presteren van de teams geleidelijk uit te bouwen en zoveel mogelijk Swifterbanters te laten sporten op hun eigen niveau. En daarnaast om zoveel mogelijk Swifterbanters langs de lijn als toeschouwer te laten genieten van de sfeer. Iets wat zichtbaar is in de resultaten van niet alleen het eerste team maar ook van de overige teams, zo-wel junioren als senioren. Dit wordt door Slump van harte gesteund. En, door ook het tweede seniorenteam bij de sponsorovereenkomst met de bedrijven van Slump te betrekken ontstaan meer mogelijkheden voor junioren om een passende overstap naar de senioren te maken.