Dronten Toen 37 | Oude waarden blijven dominant

In aflevering 37 van de rubriek ‘Dronten Toen’ nieuwe stijl vertelt Kees Hermus het derde en laatste verhaal over de vraag hoe nieuw een nieuwe samenleving kan zijn.

De vorige keren schreef ik over het onderzoek en de rapportage van antropoloog Peter Kloos waarin hij de vraag stelde of de nieuwe samenleving ook echt nieuw is.

Van enige betekenis

Veel mensen meenden dat er veel meer vrijheden zouden zijn in de nieuwe samenleving en dat zij die vrijheden konden inrichten zoals ze dat wensten. In werkelijkheid echter werd hen dat niet gegund. Dit kwam omdat de organisaties in Flevoland de regionale en landelijke organisaties hard nodig hadden om lokaal van enige betekenis te kunnen zijn. Deze grote overkoepelende organisaties hadden een dominante invloed, vanwege de opgebouwde deskundigheid en financiële situatie. Oude waarden blijven dan dominant, als het ware de filialen van op het oude land gevestigde organisaties.

Zelf enige ervaring

Wat dit betreft heb ik zelf wel enige ervaring. Járen geleden, we spreken over 1980, was ik een aantal jaren voorzitter van de plattelandsjongerenvereniging Jongeren19Nu Flevoland. In die periode ontvingen we steevast een uitnodiging om de nieuwe pachters die zich in Zuidelijk Flevoland wilden vestigen toe te spreken. De toekomstige pachters en hun gezinnen konden dan een indruk krijgen van hun nieuwe toekomstige leefomgeving.

J19 Nu Flevoland ontstond in 1971 uit de drie plattelandsjongerenorganisaties. J19Nu liep dus nogal op de muziek vooruit als het ging om een ’ontzuilde‘ belangenbehartiger. De reacties op onze voordracht waren niet altijd even enthousiast. Velen moesten wennen aan de gedachte van één algemene jongerenorganisatie. Men was bang dat de jongeren de plaatsen in de eigen verzuilde structuren niet zonder meer wilden overnemen. Dat leidde in Flevoland niet zelden tot informele georganiseerde groepen jongeren uit de verschillende zuilen.

Conclusies onderzoek

Wat waren nu de conclusies van het onderzoek van Peter Kloos? In ieder geval de vaststelling dat hoewel de vroege geschiedenis van organisaties in Oostelijk Flevoland een historisch unieke serie van gebeurtenissen is, het wel processen van algemener aard zijn.

Hij goot dat in de vorm van twee hypotheses. 1) De mate van socioculturele innovatie in een kolonisatiegebied is direct gerelateerd aan de kloof die in de samenleving van oorsprong van de kolonisten bestaat tussen culturele idealen en sociale werkelijkheid. 2) De mate waarin het streven naar vernieuwing kan worden geëffectueerd is omgekeerd evenredig aan de mate waarin het koloniegebied afhankelijk is van de samenleving van oorsprong.

Beetje teleurstellende uitkomst

Voor vernieuwers was dat een beetje een teleurstellende uitkomst.

‘Dronten Toen’ nieuwe stijl staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.

Kees Hermus