'Verontruste' omwonenden beoogde locatie vestiging arbeidsmigranten Dronten beraden zich op verdere stappen

Dronten - Omwonenden van de locatie Roodbeenweg 17a zeggen dat met de indiener van de plannen voor de vestiging van 268 arbeidsmigranten aldaar 'slechts zéér summier contact hebben gehad, in tegenstelling tot wat de initiatiefnemer eerder meldde. In een persbericht schrijven de 'verontruste' buurtbewoners zich te beraden op nadere stappen.

De gemeente Dronten heeft twee aanvragen ontvangen voor het huisvesten van in totaal 268 arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg 17a in het buitengebied van Dronten. De aanvragen zijn ingediend door Eric Daniëls uit Dronten. Tot enige jaren geleden was daar de zorgboerderij van stichting Enjoy-It gevestigd.

Slechts twee buren zijn vluchtig van de aankoop van voormalig logeerhuis Enjoy-it op de hoogte gesteld, stellen de buurtbewoners. 'Met een potloodschets en een korte toelichting dat het zijn bedoeling is op termijn 300 arbeidsmigranten op deze locatie te gaan vestigen. Dit heeft maandag 19 juli plaatsgevonden. Ofschoon wij formeel ons gezamenlijk standpunt nog niet bepaald hebben, zijn wij verbijsterd over deze gang van zaken, en beraden wij ons momenteel op onze verdere stappen,' schrijven de omwonenden.