14 Miljoen bijdrage aan Zuiderzeelijngelden

Flevoland - De provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben afspraken gemaakt over een regionale bijdrage van 14 miljoen euro als co-financiering bij de compensatiegelden van de Zuiderzeelijn. Deze co-financiering wordt ingezet voor de verbreding van de N50 tussen Emmeloord en Ens en ter versterking van de economie in Noordelijk Flevoland.

Op 14 juli hebben gedeputeerde Economische Zaken, Andries Greiner en de burgemeesters Aucke v.d. Werff en Jaap Kroon een convenant ondertekend in het provinciehuis te Lelystad. Het Rijk heeft in totaal 50 miljoen euro toegezegd aan Flevoland als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Daarvan is 26 miljoen euro bestemd voor de verbreding van de N50 tussen Ens en Ramspol en voor de verhoging van de Ramspolbrug. Voor de verbreding van de N50 tussen Emmeloord en Ens heeft het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar gesteld en 14 miljoen euro is bestemd voor concrete projecten ter versterking van de economie in Noordelijk Flevoland. Het Rijk stelt bij de laatste twee onderdelen als eis dat de regionale overheden eveneens moeten bijdragen. De provincie draagt in totaal 8 miljoen euro aan co-financiering bij, de gemeente Noordoostpolder 4 miljoen en de gemeente Urk 2 miljoen euro. De toegezegde rijksbijdrage wordt in delen tussen 2010 en 2020 aan de provincie beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Coördinatie Noordelijk Flevoland, Andries Greiner: "Met het rondkomen van de financieringsafspraken kunnen we samen met de gemeenten beginnen met de volgende stap: het opstellen van een investeringsprogramma. Daarbij gaan wij op zoek naar projecten die het innovatief vermogen van het bedrijfsleven en kennisinstellingen vergroten en die bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid". De gedeputeerde verwacht dat dit investeringsprogramma voor Noordelijk Flevoland begin volgend jaar gereed zal zijn.