Laatste kans om vaccinatie in Dronten en Zeewolde te halen

Lelystad - GGD Flevoland roept inwoners van Dronten en Zeewolde op om, wanneer zij nog gevaccineerd willen worden in hun eigen woonplaats, zo snel mogelijk een afspraak te maken.

Beide vaccinatielocaties zijn momenteel gehuisvest in de sporthallen en in september worden deze accommodaties weer ingezet voor de sportbeoefening.

In eigen woonplaats

Sven van der Burg, woordvoerder van GGD Flevoland: ‘Inwoners van Zeewolde kunnen nog tót 1 augustus terecht in hun eigen woonplaats voor een eerste vaccinatie. De tweede prik krijgen zij dan vier weken later ook in Zeewolde, op zaterdag 28 augustus. Inwoners van Dronten kunnen hun eerste prik nog halen tot 9 augustus in hun eigen woonplaats. Hun tweede prik wordt dan vervolgens gezet op zaterdag 11 september. Maak daarom nu een afspraak, dat kan eenvoudig via online ga naar planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070.’

GGD Flevoland draagt na de genoemde data de sporthalen weer over aan de gemeentes. Uiteraard kunnen inwoners uit Zeewolde en Dronten desgewenst ook na de genoemde data nog een afspraak maken. Zij kunnen hun prik dan halen in één van de drie hoofdvaccinatielocaties in Flevoland.

Meer fijnmazig vaccineren

Van der Burg legt uit dat GGD Flevoland in augustus het zogenaamde massale vaccineren gaat combineren met meer fijnmazig vaccineren. ‘Grofweg de meeste leeftijdsdoelgroepen in Flevoland hebben een eerste prik kunnen halen. Nu breekt de volgende fase aan waarin we kijken hoe we de doelgroepen, waarvan de vaccinatiegraad nog niet optimaal is, gerichter kunnen bereiken. De grote piek van vaccinaties hebben we in Nederland nu bereikt en we kunnen het aantal vaccins dat we geleverd krijgen meer doelgroepgericht gaan inzetten. De landelijke vaccinatiecampagne gaat veranderen en dus ook voor Flevoland. Dat betekent dat de grootschalige locaties zoals sporthalen weer vrijkomen om te sporten. Dat is ook de wens van de gemeenten en deze wens begrijpen we.’

Doelgroepgericht

Het meer fijnmazig, en doelgroepgericht vaccineren krijgt vorm in overleg met de gemeenten. De GGD blijft daarnaast vaccineren op de drie hoofdvaccinatielocaties, geografisch verspreid over de regio Flevoland: Almere, Lelystad en Noordoostpolder.

‘We blijven uiteraard vaccineren tegen corona zolang we die opdracht hebben van de rijksoverheid maar we gaan dat doen op een andere manier. We houden daarbij ook rekening met de eventuele mogelijkheid van een derde vaccinatie, mocht dat in de nabije toekomst komen tot een advies van de Gezondheidsraad. Toekomstmuziek wellicht, maar wel iets dat we meenemen in onze planvorming voor het vaccineren in deze nieuwe fase. Onze regionale basisstructuur van vaccinatielocaties in het noorden, midden en zuiden van Flevoland blijft gewoon overeind. Daar blijven we vaccineren.’