Handhaving erfsingels blijkt probleem voor melkveehouders

Dronten - Het willen handhaven van de regels rond erfsingels in het buitengebied stelt het college van de gemeente Dronten voor eigentijdse problemen. Werd in 2008 het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld, het lijkt er op dat anno 2011 een forse wijziging moet worden doorgevoerd. Tot die wijziging kan een aantal melkveebedrijven rekenen op enige souplesse met betrekking tot de handhaving.

Met name bedrijven met moderne stallen met een open constructie zouden door de vastgestelde regels geconfronteerd kunnen worden met lagere melkopbrengsten en een gezondheidsrisico voor het vee. Wethouder Engelvaart: 'Naar aanleiding van opmerking hierover is het college poolshoogte wezen nemen bij een bedrijf aan de Oude Bosweg. We hebben daar de conclusie getrokken dat de veehouder gelijk heeft en terecht aan de bel trekt. Handhaving van de regels zou ook in onze ogen te grote gevolgen hebben. Er is sprake van een veranderende dynamiek, dus willen we met voorstellen komen om het bestemmingsplan buitengebied te wijzigen.' In het vigerende (geldende) bestemmingsplan is gesteld dat ieder erf in het buitengebied voorzien moet zijn van een erfsingelbeplanting van minimaal 6 meter breed, met een voldoende gelaagdheid in de beplanting, aan de drie zijdes die niet aan de weg liggen. De naleving van deze regels was altijd een zaak van goed vertrouwen, maar de laatste periode werd dat vertrouwen regelmatig geschonden. 'Daarmee gaat het landschap onderuit, we hebben de regels niet voor niets, dus moeten we gaan handhaven. Toen we dat bekend maakten waren het met name een aantal melkveebedrijven dat met bezwaren kwam, omdat gelaagde beplanting in sterke mate de ventilatie van de stallen blokkeert. Hierdoor neemt de aanvoer van verse lucht in de stallen af, wat van invloed is op de gezondheid van de koeien en de melkgift van de dieren.' Het college wil de melkveehouders tegemoet komen door de eis van een erfsingel overeind te houden, maar de beplantingsvoorschriften te wijzigen in 'bomen'. 'Afhankelijk van hoe de stal op het erf staat, want daar waar geen ventilatieopening zijn, houden we vast aan de voorgeschreven singels.' Het voorstel voor herziening van het bestemmingsplan komt in de gemeenteraadsvergadering van januari aan de orde. Pas daarna zal de werkelijke herziening worden uitgewerkt. In principe hebben vestigingen in het buitengebied die onder de erfsingel-regels vallen tot 1 januari de tijd om de singels aan te leggen of volgens de eisen in te richten.