Raad Lelystad stemt na uiterst moeizame avond in met plannen voor stationsgebied

Lelystad - ‘Het verleden kan ik niet veranderen, de toekomst wel.’ Wethouder Adam Elzakalai deed donderdag een uiterste poging in gesprek te komen met een deel van de gemeenteraad over de plannen voor het Stationsgebied. Want aanvankelijk leken met name Jong Lelystad en de VVD op ramkoers met de wethouder en het college, maar uiteindelijk kwamen de partijen tot elkaar.

Het gevolg is dat het plan voor het Stationsgebied, zoals dat begin juni gepresenteerd werd aan de gemeenteraad, voor een groot deel intact is gebleven en het rijk wordt gevraagd daar een bijdrage van 5 miljoen aan te leveren.

Moeizaam proces

Maar oh, oh, oh, het ging moeizaam donderdagavond. Daarbij speelde met name bij Jong Lelystad en de VVD ook wat ‘oud zeer’: onvrede over hoe de plannen voor het Stationsgebied tot stand zijn gekomen, onvrede over het gevoel dat de gemeenteraad daarbij niet genoeg gehoord is, onvrede dat de kaders die de gemeenteraad eerder heeft gesteld er niet genoeg in verwoord zijn en onvrede over bepaalde details van het plan.

Maar veel van die onvrede betreft in ieder geval niet het optreden van wethouder Adam Elzakalai, want die is pas sinds februari wethouder in Lelystad, als opvolger van de opgestapte Janneke Sparreboom.

Uiteindelijk, na een aangevraagde schorsing van een kwartiertje die meer dan een uur duurde, kwamen de partijen tot elkaar. Dat leverde een voorstel op van Jong Lelystad, VVD, InwonersPartij, Leefbaar Lelystad, PVV, Mooi Lelystad, SP, CDA, Forum voor Flevoland en Forum voor de Ouderen met een aantal wijzigingen op de plannen, maar wel een voorstel waarmee wethouder Elzakalai de subsidieaanvraag durft in te dienen. Waarmee nog niet gezegd is dat Lelystad die krijgt, maar dat horen we na de zomer wel weer.

Wijzigingen

Voornaamste wijziging op het oorspronkelijke plan is dat het gebied van de Middendreef en het oude pand van Mystic en Magic Apple uit de plannen is gehaald. In het eerdere plan zou de Zilverparkkade met haar kenmerkende appartementen worden doorgetrokken naar dat gebied, door de Middendreef en de busbaan meer naar het spoor te verleggen.

Verder is de verdeling van de toe te voegen woningen veranderd. In het in juni gepresenteerde plan werd gesproken van 30 procent sociale huur, 55 procent ‘toegankelijke’ koopwoningen en 15 procent in het duurdere segment, nu gaat het om 30 procent sociale huur, 10 procent goedkope huur, 10 procent goedkope koop, 20 procent middenkoop en 30 procent in het duurdere segment.

Indienbaar plan

Grootste twistpunt was donderdag in eerste instantie of de door de eerdergenoemde partijen voorgestelde wijzigingen op de plannen voor het Stationsgebied ook maar enige kans van slagen zouden hebben bij het aanvragen van de subsidie. Het gaat namelijk om een subsidie van het rijk voor het ontwikkelen van woningbouwgebieden die anders moeizaam van de grond komen en waar een tekort is op de exploitatie. Dat tekort was er in de plannen. En daar was de subsidie van het rijk ook voor bedoeld: om te investeren in het openbare gebied, zodat het Stationsgebied er aan de rechtbank- en provinciehuiskant niet alleen gebouwen bij krijgt, maar ook aantrekkelijker wordt. De bijdrage van het rijk is daarom bedoeld voor groen, water en een mooie inrichting.

Maar wethouder Adam Elzakalai zag dat er zoveel ingrijpende wijzigingen op het plan werden voorgesteld, dat daarmee het fundament onder het hele plan werd weggehaald. Door de 12.000 vierkante meter aan kantoren terug te brengen tot 1.500 vierkante meter en door de Getronicslocatie eruit te halen viel wat Elzakalai betreft het hele fundament onder het plan weg. En dat is geen plan dat je dan in kunt dienen bij het ministerie. ‘Het is niet een ecxellsheet waar je simpel wat cijfertjes kunt veranderen. In dit plan hangt alles met elkaar samen. Als je daarin dingen gaat veranderen, moet je feitelijk een nieuw plan maken. En daar hebben we de tijd en de middelen niet voor, want het plan moet in september worden ingediend.’

Enorme tijdsdruk

Aanvankelijk zorgde met name die tijdsdruk ervoor dat partijen lijnrecht tegenover elkaar bleven staan, maar na meerdere verzoeken aan de wethouder ook met alternatieven te komen en de schorsing van een uur werd er toch een compromis bereikt. Dat betekent dat het plan voor het Stationsgebied voorziet in een upgrade van het hele gebied door er 525 woningen, 10.000 meter ‘werkruimte’ (niet per sé kantoren) en een aansprekende openbare inrichting met veel groen en water aan te te voegen nu naar het ministerie gaat. Als de subsidie wordt toegekend, heeft Lelystad tien jaar de tijd de plannen uit te voeren.

Over de verkeersafwikkeling en het beeldkwaliteitsplan komt de gemeenteraad later nog te spreken. Want de doorstroming van verkeer en bussen onder het station via de Visarenddreef is voor de politiek belangrijk, net als de spraakmakende appartementengebouwen die er moeten komen te staan. Inclusief de door Jong Lelystad zo gewenste  restaurants op de bovenste verdieping van enkele gebouwen, vanwege het spectaculaire uitzicht dat je daar dan hebt.

Kans gegrepen

Dat de gemeenteraad nog komt te spreken over de beeldkwaliteit in het gebied en het verkeer is ook wat Elzakalai de raad steeds voorhield. ‘Als dat u niet bevalt, kunt u altijd nog ’Nee’ zeggen. Maar als u vast blijft houden aan al die wijzigingen, zegt u in feite nu al nee. En ontzegt u Lelystad een kans, een kans om het Stationsgebied op een spraakmakende manier te herontwikkelen.’ En die kans heeft de politiek dus uiteindelijk niet laten liggen. Nu maar hopen dat de aanvraag bij het ministerie wordt gehonoreerd.  

Oh ja, nog één aardig detail: door de Mysticlocatie uit de plannen te halen, is dat pand opeens weer volop in beeld om de nieuwe locatie voor poppodium Corneel te worden. Maar dat is onderwerp van verder onderzoek.