Column Kees Bakker | Gemiste kans?

Lelystad - De plannen voor het Stationsgebied verdelen de Lelystadse politiek tot op het bot.

Een combinatie van Jong Lelystad, GroenLinks, InwonersPartij, Mooi Lelystad, Forum voor de Ouderen, SP en VVD wil de huidige plannen voor 600 woningen ingrijpend aanpassen. Het komt er op neer dat er wat hen betreft 200 woningen op het voormalige terrein van Getronics kunnen worden gebouwd en dat de ontwikkeling van de woningbouw in het overige Stationsgebied vooral moet worden overgelaten aan marktpartijen, die daarvoor plannen kunnen indienen. Ook wil men de in het plan beoogde kantoor- en bedrijfsruimte terugschroeven en wil men een andere verdeling in de segmenten sociale huur, huur, goedkope koop en middeldure en dure koop.

5 miljoen euro

Daarmee wordt niet alleen de basis onder het hele huidige plan onderuitgeschoffeld. Het maakt ook de kans op de toekenning van een rijkssubsidie voor het gebied nagenoeg kansloos. Dat scheelt zo’n 5 miljoen euro.

Twee redenaties

De partijen hebben daarbij twee redenaties. Ten eerste kun je het gebied maar één keer ‘verkloten’; als je nu instemt met een plan waar je niet helemaal tevreden mee bent, zit je er voor de komende 40, 50 jaar aan vast. Ten tweede: wat is vijf miljoen als het gaat om de ontwikkeling van een qua wonen en werken hoogwaardig gebied? Dat kan de markt ook wel opbrengen.

Niet echt een betrouwbare partner

Op zich is er op die twee redenaties niet heel veel af te dingen. Toch heb ik grote moeite met het feit dat de politiek nu aan de noodrem trekt. Ten eerste worden er al jaren plannen gemaakt. De wethouders die ermee bezig zijn voeren daar gesprekken over met het ministerie en de provincie. En dan nu, in de finale fase, als er een allesomvattend plan is, wil de gemeenteraad het anders. Je toont jezelf daarmee niet echt een betrouwbare partner richting andere overheden. En je maakt van de functie van wethouder een puur ceremoniële functie: iemand die leuke gesprekken kan voeren, maar bij elke punt en komma moet zeggen tegen andere partijen ‘Daar moet de gemeenteraad eerst over beslissen’. 

Bouwmeester

Ten tweede is er, op voorstel van de gemeenteraad, een bouwmeester aangesteld die de woningbouwontwikkeling in Lelystad moet begeleiden en de grote impuls die Lelystad wil geven aan de groei van de stad in goede banen moet leiden. Sterker: om die te kunnen betalen is de jaarlijkse bijdrage aan City Marketing Lelystad stopgezet, kort door de bocht gezegd. Ook die bouwmeester is enthousiast over het plan en acht de kans van slagen op het krijgen van rijksgeld ervoor groot. En dan gaat de gemeenteraad zeggen ‘Nee, laten we het toch maar anders doen’. Is de functie van bouwmeester daarmee ook een ceremoniële? 

Hapsnap-ontwikkeling

Ten derde is dit een integraal plan, waarbij de ontwikkeling van het hele gebied, de investeringen in de fietsenstallingen en de investeringen in het openbaar vervoer zijn meegenomen. Als je dan zegt dat de ontwikkeling vooral aan de markt moet worden overgelaten, is de kans op een hapsnap-ontwikkeling met allerlei verschillende appartementengebouwen veel groter.

Grijze grauwheid

Ja, je kunt een gebied maar één keer verkloten. Dat is lang geleden bij het stationsgebied al gedaan, want de hapsnap-ontwikkelingen die daar hebben plaatsgevonden en de grijze grauwheid hebben een gebied opgeleverd waar je zo snel mogelijk weg wil als je er bent, als het gaat om de achterkant van het station. Het wordt er echt veel beter op met het integrale plan dat er nu is. Als je daar ‘Nee’ tegen zegt, iets wat overigens je goed recht is als politiek, zet je de klok dertig jaar terug. Dan gaat daar voorlopig niet veel gebeuren, voorspel ik. En dat is zondermeer een gemiste kans.

Enige voordeel: we kunnen er dan wel wat sneller doorheen blijven rijden met de auto dan bij de plannen het geval zal zijn. Gelukkig maar, want zoals het gebied nu is, daar word je niet blij van. 

De raad heeft er dinsdag over gepraat. De uitkomst kunt hier lezen.