Raad van Lelystad komt niet uit discussie over plannen voor stationsgebied

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad komt er niet uit. In een ultieme poging tot elkaar te komen, is de besluitvorming over de toekomstplannen voor het Stationsgebied dinsdagavond uitgesteld tot donderdag.

Aanleiding is een voorstel van onder andere Jong Lelystad en de VVD, dat de aanvraag van zogenaamde ‘impulsgelden’ voor het gebied nagenoeg onmogelijk maakt.

VVD niet tevreden

Dat voorstel zorgde indirect voor een ongekend harde botsing tussen de fractie van de VVD en haar eigen wethouder Adam Elzakalai. De VVD is niet tevreden over de plannen voor het toevoegen van 600 woningen in het Stationsgebied, in een mix van sociale huur, betaalbare koop, middeldure koop en duurdere woningen. Daarvoor kan Lelystad een rijkssubsidie krijgen van 5 miljoen euro, maar wat de VVD betreft wordt er alleen voor de bouw van 200 woningen op de Getronicslocatie in de Botter een aanvraag gedaan. Voor de rest van het gebied kan de markt haar werking doen.

Dat is de strekking van het voorstel dat door Jong Lelystad is ingediend, en behalve door de VVD ook ingediend wordt door InwonersPartij, GroenLinks, Mooi Lelystad, SP en Forum voor de Ouderen. Daarnaast maakte Edwin Hers bekend dat ook Leefbaar Lelystad het voorstel steunt. Volgens deze partijen gaat het om een a-locatie en is het plan zoals het door het college is ingediend, te mager. De markt kan dat beter, is de gedachte. Dan is er in het gebied ook meer ruimte voor duurdere woningen, want dat hoort bij een a-locatie, vinden de partijen.

Smeekbede wethouder

Daarop volgde bijna een smeekbede van wethouder Adam Elzakalai om dit niet te doen en wel in te stemmen met het collegeplan. De impulsaanvraag is volgens hem nodig om ook te kunnen investeren in het openbare gebied, in groen, water en een mooie uitstraling. Elzakalai zegt te garanderen dat als je de ontwikkeling van het gebied overlaat aan private partijen en investeerders, dat nooit zal gebeuren en daar dus geen geld voor zal zijn. Ook stelt hij dat als Lelystad alleen een aanvraag voor rijksgeld indient voor het Getronicsgebied, die aanvraag volstrekt kansloos is en het college overweeg die dan maar helemaal niet te doen.

Dat bracht D66 er toe eerder al met een eigen voorstel te komen. Volgens Sanne de Wilde zit de zorg van de verschillende partijen ‘m vooral in de uitstraling van het gebied als de plannen worden uitgevoerd en de verkeersafwikkeling. Maar dat zijn zaken die ook later nog worden vastgelegd door de gemeenteraad, middels een beeldkwaliteitsplan en verkeersplan. Elzakalai bevestigde die lezing. ‘Als u het er dan nog steeds niet mee eens bent, kunt u altijd nog ‘Nee’ zeggen. Maar als u dat op dit moment doet, maakt u de aanvraag onhaalbaar en zal er ook niet worden geïnvesteerd in het openbare gebied,’ was de strekking van zijn verhaal.

Uitstel tot donderdag

Uiteindelijk leidde het tot het verzoek van Sanne de Wilde om besluitvorming hierover uit te stellen tot donderdag, om voor die tijd te zien of partijen nog tot elkaar kunnen komen. Dat verzoek werd door de gemeenteraad met 26 stemmen voor en 2 stemmen tegen gehonoreerd. Donderdag zal het agendapunt op een extra raadsvergadering alsnog aan de orde komen.