Regels manifest moeten zorgen voor betere leef- en werkomstandigheden arbeidsmigranten

Dronten - Twaalf partijen hebben een manifest ondertekend waarin afspraken zijn vastgelegd om de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in de gemeente Dronten te verbeteren en garanderen. De ondertekening markeert dat partijen gezamenlijk aan de slag gaan met deze verbetering.

Naast de gemeente Dronten en vakbond FNV is het manifest ondertekend door werkgevers, huisvesters en uitzendbureaus.

Aanleiding voor het manifest waren signalen in de zomer van 2020 dat er zaken verbeterd konden worden rondom woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Dronten. In juni 2020 heeft de gemeenteraad met het aannemen van twee moties opgeroepen om aan de hand van de aanbevelingen van de commissie Roemer proactief te handelen en met partijen in gesprek te gaan.

Beloften en afspraken

Om te komen tot een gedragen manifest heeft de gemeente in de afgelopen maanden het voortouw genomen en is in gesprek gegaan met provincie, rijk, huisvesters, uitzendbureaus, enkele grote werkgevers, vakbond FNV en ketenpartners. Naast tien beloften worden negen afspraken vastgelegd in het manifest. Met deze afspraken wordt aangesloten bij de aanbevelingen van de commissie Roemer.

Gerelateerd nieuws