Column Kees Bakker | Gemoedsrust mag best wat kosten

Dronten - Het is natuurlijk een schitterende oplossing om zowel nulmetingen als effectmetingen toe te passen bij de nieuwe windmolens die in de nabijheid van Swifterbant, Ketelhaven en Biddinghuizen worden geplaatst.

Eerder ging de discussie vooral over nut en noodzaak van de nulmetingen. Je kunt namelijk niets met de resultaten daarvan, niet in kaderstellend en niet in handhavend opzicht.

Dat neemt niet weg dat omwonenden er wel enorm aan hechten.

Zij willen een soort van garantie dat er niets of weinig zal veranderen in hun leefomgeving als de nieuwe windmolens er staan. Ze willen de garantie dat als er ingrijpend wel dingen veranderen, de (plaatselijke) overheid voor hen op zal komen.

Dat kan met de effectmetingen, als er normen worden overschreden die afgesproken zijn, maar in plaats van de zaak op de spits te drijven, stelt de gemeente nu voor beide metingen te doen. Kleine moeite, groot plezier. De gemoedsrust van inwoners is ook wat waard, ook als dat een kleine investering extra vergt.

Arbeidsmigranten

Meer nieuws uit de gemoedsrustcategorie: er komen geen 300 arbeidsmigranten aan de Rietweg. De gemeente acht die locatie niet geschikt voor zo’n grootschalige huisvesting, en gezien de groeiplannen van Dronten lijkt me dat een goede keuze. Maar toch zullen omwonenden er nog niet helemaal gerust op zijn. De deur staat namelijk wel open voor de huisvesting van 150 arbeidsmigranten.

Daarvan heeft de gemeenteraad ten slotte eerder gezegd dat dat moet kunnen binnen de bebouwde kom.

Dus als de initiatiefnemer van de Rietweg genoegen neemt met minder en in een huisvesting voor 150 arbeidsmigranten ook een redelijke businesscase ziet, is dat plan een stuk moeilijker tegen te houden door de politiek, als men dat al zou willen.

Maar ik geef je op een briefje dat het de protesterende bewoners van de tegenover gelegen wijk De Landmaten niets uitmaakt: 300 of 150 arbeidsmigranten, zij willen gewoon niet een dergelijke voorziening in de buurt. Wordt vervolgd, denk ik.