Geen 300 arbeidsmigranten aan de Rietweg in Dronten

Dronten - De gemeente Dronten wil geen medewerking verlenen aan het plan voor een huisvesting voor 300 arbeidsmigranten aan de Rietweg, op de locatie van het voormalige tuincentrum Groenrijk. Dat schrijft het college van b+w aan de gemeenteraad.

Te grootschalig

Het college vindt het plan te massaal. In de gemeenteraad was daar ook discussie over. Een dergelijke grootschalige huisvesting valt niet in te passen binnen een woonwijk, en aangezien Dronten wil groeien en de omgeving van de Rietweg en Van den Hamlaan als mogelijke richting voor de uitbreiding van woningbouw worden gezien, zou het niet slim zijn die plannen te blokkeren door nu de grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten toe te staan.

Daarnaast betreft het een zichtlocatie voor mensen die Dronten binnenkomen via de Dronterweg. De vraag in de gemeenteraad was dan ook of een dergelijke grootschalige huisvesting aan de beeldkwaliteitseisen kan voldoen die bij zo’n zichtlocatie horen. Daar komt ook nog bij dat er veel weerstand is tegen de plannen bij omwonenden van het tegenovergelegen De Landmaten.

Aanpassen of terugtrekken?

Het college meldt in haar brief dat de beleidskaders wel toestaan dat er binnen de bebouwde kom locaties voor 150 arbeidsmigranten worden ontwikkeld. Daar gelden dan wel strikte voorwaarden voor, ook met het oog op het voorkomen van overlast voor de omgeving.

Het is nu aan de initiatiefnemer van het plan aan de Rietweg of hij het plan aanpast aan iets wat wel binnen die kaders past. Wat het college betreft is het plan voor de huisvesting voor 300 arbeidsmigranten echter van de baan.

Gerelateerd nieuws