Onkruid in Lelystad groeit aannemer groenonderhoud boven het hoofd

Lelystad - Het lukt de nieuwe aannemer die zorgt voor het groenonderhoud in Lelystad nog niet om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit wordt mede veroorzaakt door een explosieve groei van onkruid in de plantsoenen en op de verhardingen, meldt de gemeente.

De weersomstandigheden (eerst koud en nat en nu warm op een natte ondergrond) zorgen voor een enorme groei van het onkruid. Hierdoor zijn er op diverse onderdelen achterstanden ontstaan in de uitvoering van het werk. 'Dit heeft effect op hoe de omgeving eruit ziet, maar is van tijdelijke aard', aldus de gemeente.

Nieuwe aannemer 

De nieuwe aannemer is dit jaar gestart met het groenonderhoud in de stad. Met deze aannemer zijn afspraken gemaakt en planningen opgesteld over de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Deze aannemer is echter nog onvoldoende bekend met de situatie in Lelystad, waardoor het maken van juiste planningen lastiger is (verschil tussen planning en praktijk). Na verloop van tijd zijn er in het werk daardoor achterstanden ontstaan ten opzichte van de planningen, waarop vervolgens is bijgestuurd. De achterstanden zijn nu zo opgelopen, dat op onderdelen volledige onderhoudsrondes niet meer worden uitgevoerd. Er wordt daardoor niet meer voldaan aan het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. Het beeldkwaliteitsniveau geeft aan of er veel of weinig onkruid mag zijn in plantsoenen en op verhardingen.

Maatregelen 

Er wordt in afstemming met de aannemer van alles aan gedaan om de openbare ruimte weer zo snel mogelijk te laten voldoen aan het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. Naast overleg en afstemming wordt er ook druk uitgeoefend door niet uitgevoerde onderhoudsrondes niet te betalen en kortingen op te leggen.