Archeoloogje spelen in Batavialand

Lelystad - Opgravingen doen als een echte archeoloog, vuursteen bewerken, luisteren naar lezingen, uitleg krijgen over schepen of lekker knutselen. Het kon afgelopen weekend tijdens de Nationale Archeologiedagen in Batavialand.

Met het thema ‘Verdronken Land’ werd er zaterdag en zondag volop aandacht besteed aan de Flevolandse bodemschatten en het belang van archeologie.

Het was de eerste keer dat de Nationale Archeologiedagen in juni werden gehouden, waardoor Batavialand de kans zag om zowel buiten als binnen goede coronaproof activiteiten te organiseren. 

Op zaterdag lag het accent op de maritieme archeologie en op zondag was er meer aandacht voor de archeologie op land. Naast activiteiten als opgravingen, lepels snijden en een kijkje achter de schermen in de depots waren er twee speciale gasten aanwezig.

Maritiem archeoloog Thijs Coenen gaf zaterdag een lezing over scheepswrakken op de bodem van het Markermeer. In de omgeving van het Hoornse Hop zijn met behulp van sonar wrakken gelokaliseerd, die mogelijk gezonken zijn tijdens de slag om de Zuiderzee (1573). Hij vertelde over nieuwe technieken die het mogelijk maken om deze wrakken beter te onderzoeken.

Verdronken Land

Archeoloog Yftinus van Popta vertelde zondag over zijn onderzoek naar het middeleeuwse landschap in het gebied van de huidige Noordoostpolder. Hij ontdekte aan de hand van archeologische vondsten, historische bronnen en specialistische hoogtekaarten dat hier tussen 1100 -1400 na Christus diverse nederzettingen hebben gelegen. De landelijke media besteedden veel aandacht aan zijn onderzoek. Voor de geschiedenis van Flevoland is de ontdekking van de Yftinus uiteraard zeer relevant. Daarom heeft Batavialand een tentoonstelling, genaamd Verdronken Land, onder andere gewijd aan zijn onderzoek, die zondag door Yftinus geopend werd.