GroenLinks en CDA stellen vragen over opengebroken fietspaden rond Grietenij

Lelystad - GroenLinks en CDA in Lelystad trekken zich het lot aan van omwonenden in de Grietenij en in de Boswijk, die gedupeerd worden door de opengebroken fietspaden.

De fietspaden worden vernieuwd, in verband met de na de zomer geplande ingebruikname van Porteum, de nieuwe school voor middelbaar onderwijs. Bewoners van met name De Grietenij klaagden dat ze nu geen kant op kunnen. Met de auto is de wijk nog wel bereikbaar, maar voor fietsers of bijvoorbeeld scootmobielers is het een ramp.

De gemeente zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen door een betere bewegwijzering en de stoepen op te stellen voor gebruik van fietsers, mits zij daar met de fiets aan de hand overheen lopen. 

GroenLinks en CDA hebben de wethouder echter gevraagd hoe dit kon gebeuren, waarom er over de maatregelen geen overleg met de Fietsersbond en omwonenden is geweest en wanneer er bij dit soort infrastructurele werken nu ook eens rekening wordt gehouden met fietsers en minder valide inwoners, in plaats van alleen met automobilisten.