Het ingezamelde restafval in Dronten moet spectaculair omlaag

Dronten - De gemeenteraad van Dronten is overwegend tevreden over het grondstoffenbeleidsplan dat binnenkort ter besluitvorming voorligt. Wel hebben sommige partijen op bepaalde details andere gedachten en mist men ook een meer gegronde toekomstvisie op de separatie inzameling van grondstoffen uit afval.

Want daar gaat het om: de afvalinzameling. Als afval tijdens de inzameling goed gescheiden wordt, leveren die gescheiden afvalstromen grondstoffen op voor de industrie. Dat betekent dat de inzameling minder geld kost en het betekent minder restafval dat verbrandt moet worden. En dat kost uiteindelijk ook weer minder geld.

Maar in het scheiden van afval zijn nog wel wat stappen te maken. Voor wat betreft het gemeentelijke grondstoffenbeleidsplan gaat het dan met name om hoe inwoners het afval beter gaan en kunnen scheiden. Met name bij GFT-afval (groente, fruit en tuinafval) valt daar winst te behalen, omdat die partijen nu vaak ook ander afval bevatten en daardoor alsnog verbrand moeten worden. Daarnaast moet het ingezamelde restafval de komende jaren spectaculair omlaag. Nu levert iedere inwoner zo’n 140 kilo restafval per jaar aan, dat moet in 2025 maximaal 30 kilo zijn.

Beter scheiden

In het plan staan daarom allerlei maatregelen beschreven om Drontenaren ertoe te bewegen hun afval beter te scheiden. Dat moet, vindt ook de gemeenteraad, vooral op een positieve manier gebeuren. Zo wordt het aantal stortingen in ondergrondse containers beperkt tot twee per pasje per dag, komen er mobiele milieustraten voor Biddinghuizen en Swifterbant en kunnen inwoners desgewenst een compostbak krijgen.

‘Maar de gemeente kan het afvalprobleem de komende jaren niet alleen oplossen. Dat zal voor een belangrijk deel door de verpakkingsindustrie moeten gebeuren. Het rijk is gelukkig bezig producenten daarin steeds meer verantwoordelijk te maken voor hun aandeel,’ zegt wethouder Roelof Siepel.

[De tekst gaat verder na de foto]

Zoals gezegd zijn de meeste partijen overwegend tevreden met de plannen. GroenLinks is bijvoorbeeld blij dat de ‘Ja, ja’- sticker er in staat, waarbij mensen die zo’n sticker op de brievenbus plakken nog wel reclamefolders krijgen, maar deze niet meer overal in de brievenbussen worden gestopt. ‘Met name het feit dat ik daar nu geen weerwoord op hoor, maakt me blij,’ zei Danieke van Baal donderdag. Eerder toonde de VVD zich fel tegenstander van die maatregel.

Het CDA heeft er wel moeite mee dat het mensen makkelijker en goedkoper wordt gemaakt grof afval naar de milieustraat te brengen. ‘Zo’n 55 procent van de Drontenaren brengen daar nooit afval naar toe. Dat betekent dat zij nu gaan meebetalen voor de 45 procent die dat wel doet,’ vindt Dinand Ekkel.

Diftar niet aan de orde

De discussie over diftar (gedifferentieerde tarieven) is daarbij nooit ver weg: daarbij worden mensen afgerekend op de hoeveelheid afval die ze jaarlijks in rolcontainers of de ondergrondse containers stoppen. Een klankbordgroep van inwoners, die heeft meegedacht over het plan, is daar echter fel op tegen. Dat leidt volgens hen onherroepelijk tot afvaldumpingen. Wethouder Roelof Siepel wilde daarom superduidelijk zijn. ‘Dronten is op dit moment niet toe aan diftar. Dat maakt dus ook op geen enkele manier onderdeel uit van dit plan.’ Pas als in 2024 het nieuwe grondstoffenbeleidsplan wordt geëvalueerd en dan zou blijken dat de maatregelen niet genoeg hebben geholpen om de gestelde doelen te halen, komt die discussie wellicht weer aan de orde.

Tijdens de raadsvergadering van 1 juli wordt er beslist over het plan.