Slagvaardiger ondernemersfonds moet zorgen voor aantrekkelijker Stadshart

Lelystad - Wethouder Adam Elzakalai namens de gemeente en Gerard van der Meulen namens de ondernemersvereniging Hart van Lelystad hebben vrijdag een nieuwe uitvoeringsovereenkomst getekend voor het ondernemersfonds. De overeenkomst is op 8 juni vastgesteld door het college.

De nieuwe overeenkomst vervangt de eerdere overeenkomst met de Stichting Ondernemersfonds.

In de loop van 2020 zijn de tot dusver opgedane ervaringen met het ondernemersfonds geëvalueerd. Daarbij is geconcludeerd dat het goed is om te komen tot een meer slagvaardige constructie, dat wil zeggen kortere lijnen en de mogelijkheid om sneller te kunnen schakelen. Daarom is in gezamenlijkheid besloten om de eerdere Stichting Ondernemersfonds Lelystad Stadshart op te heffen en met ingang van 2021 het ondernemersfonds voort te zetten onder beheer van de ondernemersvereniging Stichting Hart van Lelystad. Daarvoor is een nieuwe uitvoerings- en bestuursovereenkomst opgesteld. Hierin zijn alle voorwaarden en afspraken vastgelegd.

Samen werken aan acties in het Stadshart 

Wethouder Elzakalai: 'Ik ben blij dat de ondernemers met deze overeenkomst en dit fonds mooie resultaten kunnen bereiken die van het Stadshart een gezellige plek en place to be maken'.

Gerard van der Meulen, voorzitter ondernemersvereniging Hart van Lelystad: 'Met het tekenen van de overeenkomst tussen gemeente en ondernemers kunnen we met vertrouwen de volgende stappen zetten in het vermarkten van de binnenstad'.

Zo werkt het ondernemersfonds 

Het ondernemersfonds wordt gevuld met gelden die worden opgebracht door de ondernemers. Het geld wordt geïnd in de vorm van een reclamebelasting. Op verzoek van de ondernemers ondersteunt de gemeente hierin door de reclamebelasting te heffen en deze in de vorm van een subsidie te storten in het ondernemersfonds. De ondernemers hebben de ondernemersvereniging gemandateerd om die gelden in te zetten om een aantrekkelijk Stadshart te bereiken met meer bezoekers voor de winkeliers en horeca.