Budget starterslening wordt gekoppeld aan groei Lelystad

Lelystad - De starterslening wordt gekoppeld aan de groei van Lelystad: hoe meer huizen er bij worden gebouwd, hoe meer het budget stijgt. Dat voorstel van Jong Lelystad is, ondersteunend ingediend door ChristenUnie en Forum voor Flevoland, door de gemeenteraad aangenomen.

De starterslening is een instrument waarmee mensen die voor het eerst een huis willen kopen een deel van de koopsom gefinancierd kunnen krijgen, zodat ze ook eerder een huis kunnen kopen. Het is een hulpmiddel om een hypotheek rond te krijgen die men op eigen kracht vanwege inkomen of werksituatie niet rond kan krijgen.

Het is bovendien een voorziening die zichzelf terugverdiend. De gemeente stelt het geld voor de leningen beschikbaar, maar het uitgeleende geld komt ook weer terug bij de gemeente.

Om huizen bereikbaar en betaalbaar voor iedereen te houden, zouden meer Lelystedelingen er gebruik van moeten kunnen maken als de stad groeit in woningaantallen. Het is een succesvol instrument, vindt Jong Lelystad, dat ook bijdraagt aan het imago van Lelystad als stad waar koopwoningen nog enigszins betaalbaar zijn.

Daarom heeft de gemeenteraad het college opgeroepen met een voorstel te komen, waarmee wordt bereikt dat als de stad groeit in woningaantallen het beschikbare geld voor startersleningen navenant meegroeit.