Raad Dronten wordt geconsulteerd over Kadernota

Dronten - De behandeling van de Kadernota 2022, die vorige week op de agenda van de gemeenteraad in Dronten stond, is niet doorgegaan. De raad heeft zich woensdag alleen gebogen over de jaarstukken van 2020.

Bezuinigingen

Daarop prijkt een begrotingsoverschot van 5,3 miljoen euro. Daar toonde de gemeenteraad zich overwegend tevreden over. Men was dat niet over de manier waarop er richting de Kadernota 2022 werd voorgesorteerd op bezuinigingen.

Die zijn nodig om de gemeentelijke begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. Er wordt een noodzakelijke bezuiniging van 2,9 miljoen euro voorzien, maar mogelijk wordt dat nog meer, waarschuwde wethouder Ton van Amerongen. Uit de meicirculaire, de jaarlijkse boodschap van het kabinet richting de gemeenten over het geld dat men de komende jaren zal krijgen, blijkt dat Dronten daar mogelijk in zal schieten. De financiën richting de gemeenten worden herverdeeld en dat valt negatief uit voor plattelandsgemeenten als Dronten.

Bezuiniging per pakket

Om de raad vervolgens een keuze te geven waarop bezuinigd kan worden, was er voor een bedrag van 5,6 miljoen aan mogelijke bezuinigingen voorgelegd. Die waren gerangschikt in een volgorde van een 20-tal pakketten, die eerder zijn opgesteld in het kader van het ‘zero based begroten’. Daarbij wordt de hele gemeentelijke begroting uitgespit, om te kijken welke uitgaven de gemeente allemaal doet en wat daar precies wel en niet noodzakelijk van is.

De begroting is daarbij opgedeeld in pakketten als ‘leefbaarheid en veiligheid’, ‘opgroeien en opvoeden’, ‘wonen en bouwen’ en ‘overhead’. De gemeenteraad heeft daar vervolgens in volgorde van belangrijkheid een lijst van gemaakt. ‘Leefbaarheid en veiligheid’ is het belangrijkste pakket, ’overhead’ het minst belangrijke. 

Onvoldoende

Voor elk van die pakketten had het college een aantal mogelijke bezuinigingen beschreven, maar dat vindt de gemeenteraad onvoldoende. Men wil juist de begroting helemaal vanaf nul opnieuw opbouwen, om te zien waar er ruimte zit. Dat is iets anders dan een lijstje bezuinigingen waaruit gekozen kan worden. Het stuk is daarom vorige week van de agenda gehaald.

Om voor volgend jaar wel tot een sluitende begroting te komen, zal er in juli een raadsvergadering worden gehouden. Het college zal de gemeenteraad voor die tijd een raadsconsultatiebrief aanbieden naar aanleiding van de Kadernota 2022, waarna op 8 juli een consulterende vergadering wordt gehouden waar fracties richtinggevende uitspraken kunnen doen bij de Kadernota 2022. Die zal het college dan moeten verwerken in de (sluitende) begroting voor volgend jaar.

Niemand door het ijs?

Als voorschot daarop werd er tijdens de behandeling van de jaarrekening al een stevige discussie gevoerd tussen enerzijds de VVD en anderzijds de PvdA, D66 en Leefbaar Dronten. De VVD stelde dat het afgelopen jaar een moeilijk jaar was geweest, maar dat gezien de nauwelijkse toename van het aantal bijstandsgerechtigden er in Dronten ‘niemand door het ijs was gezakt’, aldus Barry Hoogezand.

Andere partijen hoorden daarin een bijna onverholen dreigement dat er wellicht juist op sociale voorzieningen en ondersteuning volgens de liberalen wel bezuinigd kan worden. Bij de twintig pakketten die zijn vastgesteld laat het pakket ‘arbeidsparticipatie en minima ondersteunende maatregelen’ het grootste bedrag aan mogelijke bezuinigingen zien. Hoogezand liet zich echter niet verleiden tot uitspraken daarover, omdat dat volgens hem vorige week nog niet aan de orde was.