Historicus en onderzoeker dr. Henk Pruntel overleden

Lelystad - Slechts drie maanden na de presentatie van zijn onderzoek en verslaglegging over het ontstaan en de ontwikkeling van de biologische landbouw in Flevoland is historicus dr. Henk Pruntel vorige week overleden.

Het bestuur van de Stichting geschiedenis biologische landbouw in Flevoland verliest hiermee zijn gedreven voorzitter.  

Als geboren Drent was Henk Pruntel onmiskenbaar ook een gedreven Flevolander. Vanaf midden jaren negentig heeft hij met een kleine club naaste collega's in een steeds groter wordende organisatie - eerst Sociaal Historisch Centrum, toen Nieuw Land Erfgoedcentrum en nu Batavialand - een grote bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van Flevoland.

Henk Pruntel publiceerde onder andere over de RIJP, het onderwijs en de cultuur van Flevoland, Han Lammers en Roel van Duin, de arbeiderskampen en de biologische landbouw. Henk speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Canon van Flevoland en de verschijning van het Cultuur Historisch Jaarboek. 'Zijn hart lag bij het doen van het onderzoek en het illustreren van het eindresultaat, liefst met door hem zelf gemaakte foto’s. De verbreding van het schrijven van boeken naar het ook meewerken aan tentoonstellingen en websites zag hij als een mooie kans om zijn verhaal aan een nog groter publiek te kunnen vertellen. Hij drukte een persoonlijk stempel op de foto-expositie Lelystad 50 jaar en de tentoonstelling Wereldburgers waarvoor hij alle interviews afnam. Henk deed dit alles met een groot gemak en liefde voor zijn werk', aldus Batavialand.

Henk Pruntel heeft vanuit zijn Drentse roots nooit de affiniteit met de agrarische wereld achter zich gelaten, aldus de Stichting geschiedenis biologische landbouw Flevoland, waarvan hij voorzitter was. 'Veel meer ontstond er bij de onderzoeker Pruntel een behoefte te achterhalen, te beschrijven, en vast te leggen, hoe innovatieve ontwikkelingen bij de productie van ons dagelijks voedsel tot stand zijn gekomen'.  

Deze drang tot onderzoeken en vastleggen is ook de aanzet geweest tot het beschrijven van de ontwikkeling van de biologische landbouw in Flevoland.

Het bestuur van de Stichting geschiedenis biologische landbouw Flevoland stelt met veel respect en waardering vast dat Henk Pruntel met het boek 'De opdracht een goed rentmeester te zijn' een waardevol geschenk heeft nagelaten. 

'Hij heeft hiermee niet alleen met het vastleggen van dit aspect van de geschiedenis van Flevoland, onze regio een grote dienst bewezen, maar onmiskenbaar ook aan de agrarische samenleving in ons land. Voor nu, en wellicht naar de nabije toekomst, waarin een bedrijfstak met veel individuele ondernemers voor principiële richtingbepalende keuzes staan voor hun bedrijf'.    

Een passage uit de inleiding van het boek typeert de drang en inzet van Henk Pruntel om aan het nadenken over deze ontwikkeling bij te dragen: 'Het gaat niet alleen om wat wij willen, maar ook om rentmeesterschap, het bieden van toekomstperspectief door de bodem, onze aarde, in een betere conditie door te geven aan volgende generaties'.