Ziekenhuis St Jansdal sluit 2020 af met klein positief resultaat van 1,4 miljoen euro

Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft het jaar 2020 afgesloten met een bescheiden positief resultaat van 1,4 miljoen euro. Het resultaat ligt 0,7 miljoen euro hoger dan het resultaat in 2019. De extra gemaakte kosten voor COVID-zorg en de compensatie van zorgverzekeraars hebben het resultaat fors beïnvloed.

Martine Hoekstra, manager financiën & inkoop: 'Nadat we in 2019 de zorg in Flevoland overnamen, zou 2020 het jaar van volledige groei in Flevoland worden. De organisatie was er klaar voor en toen brak COVID uit. Dat maakt dat dit financiële resultaat een dubbel gevoel geeft. Aan de ene kant zijn we gegeven de omstandigheden tevreden dat het jaar met een positief resultaat is afgesloten. Aan de andere kant is het een groot contrast met de begroting voor 2020 die uitging van een resultaat van 4,8 miljoen euro. Wij hebben betere resultaten nodig om in de komende jaren onze investeringsplannen uit te kunnen voeren'.

In gesprek met zorgverzekeraars

Arend Jan Poelarends, lid raad van bestuur vult aan: 'De COVID-zorg in de eerste maanden van 2021 zet ook het resultaat van dit jaar onder flinke druk. Landelijk bestaat hier een vangnetregeling voor, maar deze voorziet niet in de specifieke situatie van St Jansdal in Flevoland. Het ziekenhuis is hierover in gesprek met zorgverzekeraars'.

Ondanks COVID is het gelukt om ook andere zaken tot stand te brengen in 2020: In het najaar is de nieuwe strategie van het St Jansdal: ‘St Jansdal zorgt samen’ vastgesteld. Na de doorstart van Lelystad had het ziekenhuis een nieuw perspectief nodig. Aan de nieuwe strategie hebben honderden medewerkers meegewerkt.

Grote investeringen  

Het ziekenhuis staat aan de vooravond van een aantal grote investeringen. Enerzijds moet het beddenhuis in Harderwijk worden gerenoveerd, anderzijds moeten keuzes worden gemaakt hoe in de toekomst om te gaan met het vastgoed en de locatie in Lelystad. Het is belangrijk goede keuzes te maken op basis van het totaal zorgbeeld. Naar verwachting wordt in het najaar van 2021 gestart worden met de bouw van bouwdeel Zuid in Harderwijk.

Dankzij de grote inzet van de medewerkers kon het ziekenhuis de afgelopen tijd voorkomen dat de toestroom van COVID-patiënten de toegankelijkheid van de (semi-)acute zorg in gevaar bracht. Toch is er een grote groep patiënten geconfronteerd met uitstel van behandelingen. 'In de komende periode zal het inhalen van de uitgestelde reguliere zorg hand in hand moeten gaan met het herstel van de ziekenhuismedewerkers. Zij hebben de afgelopen periode onder extreem hogedruk gewerkt'.

Bekijk hier de jaarrekening en het jaardocument over het jaar 2020.