Gemeente Lelystad gaat actief op zoek naar andere locatie voor Corneel

Lelystad - De gemeente Lelystad gaat actief op zoek naar een andere locatie voor poppodium Corneel. Daarvoor is een bedrag van twee miljoen euro beschikbaar gesteld door de gemeenteraad, voor de eventuele koop van een pand en een verbouwing.

Voormalige discotheek

De VVD en de SP namen twee weken terug het voortouw in de wens Corneel een nieuw onderkomen te bezorgen. Die twee partijen hadden daarbij hun oog laten vallen op het leegstaande pand aan de Middenweg 98, waar eerst de discotheken Bubbles/Mystic, de Faco en casino Magic Apple zaten. Het pand staat nu al lange tijd leeg en zou relatief eenvoudig om te vormen moeten zijn tot nieuw onderkomen voor het poppodium, dat in hun voorstel wel de oude naam kreeg: Underground. De gemeente zou moeten kijken of het pand voor twee miljoen euro gekocht en verbouwd zou kunnen worden, waarna Corneel er als zelfstandig poppodium met de huidige subsidie van ruim 350.000 euro per jaar verder zou kunnen.

Andere plannen

Wethouder Adam Elzakalai was wat minder enthousiast over de locatie. In de vorige week gepresenteerde plannen voor het Stationsgebied, waarvoor een subsidieaanvraag bij het rijk loopt, is de locatie bedoeld als verlenging van de Zilverparkkade, zodat er een appartementengebouw kan worden gebouwd. Door de Middenweg iets te verschuiven en een busbaan voor de Airport Express langs het spoor aan te leggen, zou daar ruimte vrijkomen.

Ander pand zoeken

In het voorstel van de VVD, dinsdag mede-ingediend door de SP, Forum voor de Ouderen, D66 en GroenLinks, werd daarom het college de vrijheid gegeven met een ander pand op de proppen te komen. Gedacht wordt aan het gebouw De Trommel, waar eerst een fietspakhuis was voorzien, of het oude Postkantoor aan het Stadhuisplein.

Dat voorstel kreeg dinsdag een meerderheid van de gemeenteraad achter zich. Mooi Lelystad voegde er in een eigen voorstel nog een mogelijke locatie aan toe: de oude bioscoop. Voorwaarde is wat de politiek betreft dat het nieuwe poppodium meer mensen kan verwelkomen dan het huidige Corneel. Nog voor de begrotingsvergadering dit najaar moet het college met een voorstel komen: een voorstel tot aankoop van het pand, als het nog niet van de gemeente is, een investeringsvoorstel en de kapitaallasten die bij het nieuwe poppodium horen, zo  lang alles maar binnen de huidige subsidie valt.

Van Kubus af

Corneel, of Underground, kan daarna zelfstandig verder, los van Kubus, waar het nu nog onder valt. Die organisatie maakte eind vorig jaar bekend van Corneel af te willen, omdat men het runnen van een poppodium niet tot haar kerntaak vindt behoren. Men wilde het poppodium in de slaapstand zetten en een deel van de jaarlijkse subsidie gebruiken voor de inzet van een ‘cultuurmakelaar’ in Lelystad. Het andere deel van de subsidie voor Corneel zou dan dienen als invulling van een door de gemeente opgelegde bezuiniging aan de culturele instellingen.

Het rapport dat aan dat voorstel ten grondslag lag oogstte een storm aan kritiek en werd door de gemeenteraad naar de prullenbak verwezen. In het voorstel van de VVD en SP behoudt Corneel haar subsidie en wordt het bedrag dat Kubus eerder kreeg voor Corneel op haar subsidie in mindering gebracht.