Enquête: hoe denkt Dronten over vuurwerk en carbidschieten?

Dronten - Door middel van een enquête op dronten.ikpraatmee.nl wil de gemeente Dronten te weten komen hoe haar inwoners denken over het afsteken van vuurwerk en carbid tijdens de jaarwisseling.

Afgelopen jaarwisseling was de verkoop en het afsteken van vuurwerk eenmalig verboden. Op vragen van GroenLinks, de SP en ChristenUnie is al eerder aangegeven dat er gekeken ging worden of er onder de inwoners genoeg draagvlak is voor het instellen van een vuurwerkverbod dan wel vuurwerkvrije zones.

Daar wordt in de enquête naar gevraagd. Inwoners kunnen laten weten of, wat voor en hoeveel overlast ze ervaren van vuurwerk. Ook wordt er in de enquête specifiek gevraagd of men last heeft van carbidschieten of dat juist waardeert. Verder kunnen deelnemers aangeven of ze voorstander zijn van bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones. De uitslag van de enquête wordt nog voor het zomerreces verwacht. In het najaar zal deze dan worden meegenomen in een eventueel nieuw beleid, als de politiek dat zou willen.