Gemeente Dronten houdt geld over op begroting

Dronten - De gemeente Dronten heeft vorig jaar een positief resultaat geboekt op de begroting van 5,3 miljoen euro. Dat bedrag wordt bijgestort in de algemene reserve.

Doorschuiven budgetten

Het totale positieve resultaat is groter, maar geeft ook een vertekend beeld. Door corona zijn er een aantal begrote werkzaamheden niet uitgevoerd, werkzaamheden die daardoor naar dit jaar zijn doorgeschoven. Voor een deel moet wat er vorig jaar is overgehouden dus dit jaar alsnog worden uitgegeven. 

Bovendien gaat het hier om een incidentele meevaller, waar de begroting voor de komende jaren laat zien dat er structureel wel geld bezuinigd moet worden. Dat zal gebeuren in het aanstaande proces van ‘zero based begroten’, waarbij de hele begroting door de gemeenteraad wordt doorgespit en alle uitgaven en inkomsten tegen het licht worden gehouden. In dat proces valt er voor 5,6 miljoen euro te kiezen waar er bezuinigd kan worden, waar er in totaal voor 3 miljoen op structurele uitgaven bezuinigd moet worden. ‘Er moeten dus keuzes worden gemaakt, maar er valt ook wat te kiezen,’ zegt wethouder Ton van Amerongen.

Raar jaar

Wethouder Van Amerongen memoreert dat het een raar jaar is geweest. ‘Het college van Dronten ziet terug op een jaar waarbij veel van iedereen is gevraagd. Van onze inwoners, die werden geconfronteerd met corona of geraakt door eenzaamheid en kwetsbare thuissituaties. Maar ook van onze ondernemers en maatschappelijke partners, die zorgen hebben over hun voortbestaan. Daarnaast zien we een enorme veerkracht in onze gemeente.’

Makkelijker, maar ook anders

‘Ondanks de beperkingen stonden gemeente en samenleving misschien wel intensiever dan ooit met elkaar in verbinding’, constateert wethouder Van Amerongen. Het college noemt de online klankbordgroep van bewoners rond het thema Afval, een digitale inloop rond de dementievriendelijke route en een groot aantal enquêtes via dronten.ikpraatmee.nl. Dat veel bijeenkomsten online waren, heeft twee kanten. ‘In bepaalde opzichten is dat voor inwoners makkelijker en is de drempel om ergens aan mee te doen daarom ook lager. Aan de andere kant zie je niet de lichaamstaal van iemand en kun je minder goed elkaars reactie peilen. Wat dat betreft hoop ik wel dat we zo snel mogelijk weer terug kunnen naar fysieke bijeenkomsten.’