Tankstation aan De Noord in Dronten moet plaatsmaken voor woningbouw

Dronten - De gemeente Dronten wil geen medewerking verlenen aan het overdragen van het contract voor het runnen van een tankstation aan De Noord. Daarmee hoopt men de weg vrij te maken voor woningbouw op de betreffende grond en de achterliggende garage.

Onderverhuurd

Het is een wat ingewikkeld verhaal. Het tankstation dat er nu gevestigd is, TinQ, wordt geëxploiteerd door het bedrijf Enviem. Zij huren de grond van het tankstation, de pompshop en de wasstraat van de heer Huijgen, die het zelf weer huurt van de gemeente. De pompshop en de wasstraat worden niet meer gebruikt en de achterliggende Volkswagengarage die Huijgen er ooit had staat ook al geruime tijd leeg.

Eén en ander staat voor een groot deel op gemeentegrond, die dus nog steeds door Huijgen gehuurd wordt van de gemeente. Huijgen is in onderhandeling met een projectontwikkelaar om de opstallen op het terrein te verkopen, zodat de locatie kan worden omgevormd tot woningbouwlocatie. Dat past perfect binnen de plannen die de gemeente in het gebied heeft.

Officiële vraag

Er bestaat ook de mogelijkheid dat Enviem de opstallen koopt en het huurcontract met de gemeente voor de ondergrond van het tankstation overneemt. Daarvoor heeft men wel toestemming van het college van b+w nodig, want ‘zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders kan gebruiker het recht tot gebruik van de grond dan wel van de daarop aanwezige bestrating, opstallen en installaties niet aan derden afstaan’.  Enviem heeft nu bij de gemeente het verzoek ingediend om de contractuele verplichting die Huijgen heeft met de gemeente over te nemen.

En dat past niet in de plannen voor het gebied, want dat zou beteken dat het tankstation daar blijft. ‘De gewenste herontwikkeling langs dit deel van De Noord zal dan niet binnen afzienbare tijd tot stand komen,’ schrijft b+w aan de gemeenteraad.

Niet verplicht

De gemeente is niet verplicht de overeenkomst met Huijgen over te dragen aan Enviem en zal dat dus ook niet doen. Vanuit de rol die de gemeente heeft in het gebied en de woningbouw die men er voor ogen heeft, worden er al wel gesprekken gevoerd met de projectontwikkelaar en zijn architect over de woningen die er kunnen worden gebouwd. De gemeente speelt daarin een faciliterende rol. Men hoop dat Huijgen snel tot overeenstemming komt met de projectontwikkelaar.