Stationsgebied wordt belangrijk visitekaartje voor Lelystad

Lelystad - De Lelystadse gemeenteraad heeft dinsdag een presentatie gekregen van de plannen voor het Stationsgebied. Daarin is ruimte gepland voor 600 nieuwe woningen, 12.000 m2 aan nieuwe kantoren, 550 parkeerplaatsen en 100 plaatsen op een p+r-terrein. Maar bovenal betekent het een enorme upgrade van het gebied, met een vergroening en meer levendigheid.

Aanvraag subsidie

Lelystad gaat het plan bij de minister aanbieden, in de hoop aanspraak te maken op gelden die er beschikbaar zijn voor woningbouw in centrumgebieden. Lelystad is niet de enige gemeente die dat doet, er zijn veel kapers op de kust, dus het absoluut niet zeker dat de aanvraag gehonoreerd zal worden. Maar het vertrouwen is groot. De plannen stralen dat ook uit, want die betekenen een ware transformatie voor het stationsgebied.

‘Ik heb zelf drie woningbouwimpulsen afgerond. Er is een groot misverstand, dat als je maar een heel zielig of juist een hemelbestormend verhaal houdt, dat wordt gehonoreerd. Het rijk hanteert hele strenge eisen. Daar moet je gewoon aan voldoen. Volgens allerlei criteria worden er vervolgens punten toegediend aan de ingediende projecten. De beste winnen,’ zegt Annius Hoornstra, de kersverse bouwmeester die Lelystad heeft aangetrokken om de woningbouwversnelling in Lelystad te begeleiden en te versnellen.

Veel hoogbouw

Martin Biewenga lichtte de plannen vervolgens toe. Hij is stedenbouwkundige bij het gerenommeerde bureau West 8, dat de plannen heeft ontwikkeld. ‘Er worden vijf gebieden onderscheiden. Het gebied rond de rechtbank, het gebied van het oude Getronixgebouw in de Botter, de Zilverparkkade West (waar nu de oude Mystic staat), het nieuwe busstation en het Hanzepark.’

Door in het gebied nieuwbouw en kantoren toe te voegen, in een groene en prettige omgeving, wordt het hele Stadshart versterkt en het Stationsgebied ook meer bij het Stadshart betrokken. Rond het station zal er vooral hoogbouw verschijnen. Richting de wijken zal de bouw steeds lager worden, tot aan Hanzepark met zelfs grondgebonden woningen of appartementen. De Visarenddreef wordt smaller gemaakt, en in tegenstelling tot de eerdere ideeën blijft de Stationslaan wel open voor auto’s en bussen.

Achter de rechtbank komen appartementen met een binnentuin, waaronder een parkeergarage ligt. Dat geldt ook voor het Hanzepark, waar de bebouwing verder van het station dus wel steeds lager wordt. De Zilverparkkade-west komt meer bij het Zilverpark te liggen, doordat de weg (Middenweg) en busbaan meer richting het spoor komen te liggen. Daardoor ontstaat daar ook een plein. Het Stationsplein zal geen bussen meer huisvesten, maar wordt een groen plein en een prettige verblijfsruimte.

Verkeer over buitenring

Voor het slagen van de plannen is het wel nodig dat het verkeer dat via de Middendreef, Middenweg en Visarendreef rijdt minder wordt. ‘Dat kan door de buitenring zo te maken, dat je die als automobilist zal nemen als je van de ene kant van de stad naar de andere wil. Een ring om de stad waar je 70 mag, richting de stad dreven waar je 50 mag en in de binnenstad een regime van 30 km/uur.’ Volgens allerlei berekeningen en onderzoeken moet dat uiteindelijk 45 procent minder verkeer langs dat deel van de stad opleveren, zonder dat de bereikbaarheid van bijvoorbeeld het ziekenhuis of bevoorradingsverkeer voor het Stadshart er last van hebben.

[De tekst gaat verder na de afbeelding]

Skybar

Natuurlijk liggen ingrepen in de verkeersstromen en drevenstructuur gevoelig in Lelystad, zeker als dat in het centrum is. Toch was een meerderheid van de gemeenteraad wel enthousiast over de plannen, al waren er ook vragen en kritische kanttekeningen.

Murat Aktan (Jong Lelystad) zou bijvoorbeeld graag zien dat er op de bovenste verdieping van één van de gebouwen een skybar, lounge of restaurant komt, omdat je daar een fantastisch uitzicht hebt. Biewenga gaf aan dat daar nu niet voor gekozen is, omdat het gebied niet moet gaan concurreren met het Stadshart. ‘Juist daar ga je uit eten of pik je een terrasje.’ Maar hij begreep de opmerking wel. ‘Als er een ontwikkelaar komt die iets dergelijks wil realiseren, kunt u daar als gemeenteraad natuurlijk altijd nog mee instemmen.’

Nog hoger

Ook waren er wat partijen die wel graag hadden gezien dat de gebouwen nog meer de lucht ingingen. Er is nu gekozen voor een hoogte van maximaal 60 meter. ‘Waarom geen 80 of 100 meter?’ vroegen enkele partijen zich af. Biewenga vertelde dat dat problemen zou opleveren met het aantal parkeerplaatsen dat bij meer woningen hoort: daar is simpelweg geen ruimte voor.

Op de opmerking van Sanne de Wilde (D66) of je dan niet met parkeergarages de diepte in kunt gaan, zei hij: ‘Dat wordt in Lelystad enorm duur. Als je onder het grondwaterpeil komt, moet je zoveel maatregelen nemen, dat kost uiteindelijk 45.000 euro per aan te leggen parkeerplaats. In Lelystad is er niemand die dat over heeft voor een parkeerplaats.’

Op de vraag of 12.000 m2 aan kantoren niet wat veel is, zei hij dat onderzoeken uitwijzen dat daar juist behoefte aan is, samen met de 13.000 m2 aan oude kantoren die er al is. ‘Het gaat dan ook niet om megakantoren met grote ruimtes, maar juist om kleinere kantoren. Die zijn gepland in de plint van de gebouwen, zodat ze ook echt iets toevoegen aan het gebied.’

[De tekst gaat verder na de afbeelding]

VVD meest kritisch

Alleen de VVD was buitengewoon kritisch over de plannen. Dennis Grimbergen vond de tekeningen van de geplande appartementengebouwen bijvoorbeeld allemaal wel erg op elkaar lijken en eenheidsworst. Biewenga vertelde dat het hier gaat om ‘volumeschetsen’, om aan te geven wat men daar van plan is qua volumes en hoogtes. ‘Met een beeldkwaliteitsplan dat de gemeenteraad nog vast gaat stellen kunnen  er allerlei eisen worden gesteld waar de nieuwbouw aan moet voldoen.’

Overigens, mocht dat misverstand bestaan: het worden geen woningen voor de alleen mensen met een grote portemonnee. ‘Het gaat om 30 procent sociale huur, 55 procent ‘toegankelijke’ koopwoningen en 15 procent in het duurdere segment.’

De gemeenteraad gaat over twee weken in gesprek met wethouder Adam Elzakalai over de plannen.

Gerelateerd nieuws