Raad Lelystad staat geen woningbouw op golfbaan toe

Lelystad - De gemeenteraad is niet van plan mee te gaan met de plannen van Unigolf voor de bouw van 138 extra woningen op negen van de achttien holes van de golfbaan in het Flevo Golf Resort.

Waar middels een motie van de VVD die deur een drie weken geleden nog op een klein kiertje leek te staan, is dat na dinsdag niet meer het geval.

Nijpende kwestie

Drie weken geleden kondigden vijf partijen in de gemeenteraad aan een voorstel in te dienen waarin de wethouder gevraagd werd een nieuw overleg met Unigolf en omwonenden in het Flevo Golf Resort en Golfpark moest opstarten. De nijpende kwestie is dat Unigolf de helft van de golfbaan wil volbouwen met woningen en de andere helft van de golfbaan dan, samen met het clubhuis en een ‘bruidsschat’ van zo’n vier miljoen euro, aan de Golfclub Lelystad wil geven. Daarmee wil de ontwikkelaar van de golfbaan af, want die levert hen alleen maar verlies op.

Omwonenden zijn fel tegenstander van die plannen. Zij willen niet nog meer woningen in de wijk. Hen is, toen zij er gingen wonen, vertelt dat ze tussen het groen en op een golfbaan gingen wonen. Het college van b+w is dat met de bewoners eens en wil Unigolf geen toestemming geven, ook al dreigt de ontwikkelaar dat aan te vechten bij de rechter.

Deur op een kier?

Drie weken geleden leek de VVD, samen met mede-indieners Leefbaar Lelystad, InwonersPartij, PVV en Mooi Lelystad, met een zinsnede in hun voorstel de deur voor woningen op de golfbaan wel op een kier zette. In de oproep opnieuw met betrokken partijen in gesprek te gaan werd gesteld dat de wethouder ook creatief mee moest denken over de mogelijke wijziging van het bestemmingsplan in het gebied. Dat staat nu geen woningen op de golfbaan toe.

De VVD wil nog steeds dat de wethouder opnieuw probeert met Unigolf en de verschillende clubs van bewoners en belanghebbenden in overleg te gaan om te kijken of er oplossingen zijn voor de huidige impasse. Maar tegelijk steunt de VVD het college, die gewoonweg geen toestemming wil geven voor het bouwen van woningen op de Golfbaan.

Niet bouwen op golfbaan

Dat betekent dat nieuw overleg, waar ook D66/ChristenUnie/GroenLinks en Jong Lelystad/CDA in eigen voorstellen toe oproepen, nog steeds nodig is. Maar die moet er vooral op zijn gericht de golfbaan voor Lelystad te behouden, ook als daar maar negen holes van overblijven als Unigolf er vanaf wil. De verschillende partijen gaan de komende weken met elkaar in overleg om voor de raadsvergadering van 22 juni mogelijk tot één voorstel te komen. De lijn is echter duidelijk: de gemeenteraad staat geen woningbouw op de golfbaan toe.  

Gerelateerd nieuws