Samenwerking tussen Hart van Lelystad en City Marketing Lelystad moet binnenstad uit het slop trekken

Lelystad - Ondernemersvereniging Hart van Lelystad gaat voor het vermarkten van de binnenstad samenwerken met City Marketing Lelystad. Deze samenwerking moet de binnenstad uit het slop trekken.

City Marketing Lelystad (CML) is sinds dit jaar een zelfstandige organisatie. Hart van Lelystad (HvL) heeft voor de marketing van de binnenstad bewust gekozen voor CML. Voorzitter Gerard van der Meulen: 'We willen de volgende stap zetten naar professionalisering. Voor het vermarkten van de binnenstad is meer nodig dan een activiteit met een Paashaas die chocolade eitjes uitdeelt. Ons budget is maar beperkt maar in de diverse gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd met stakeholders, is er een omarming van onze plannen. HvL en CML hebben samen een visie ontwikkeld voor de langere termijn. Daarmee ook richting stakeholders draagvlak voor onze plannen en we proberen hier ook ondersteuning te krijgen voor wat betreft het budget'.

Budget nodig

De ontwikkeling van het gebied, het Theaterkwartier, stationsgebied op langere termijn, zijn trajecten die voor later zijn. Maar ook nu moet er wat gebeuren. Daarvoor is budget nodig en niet alleen vanuit de ondernemers. De gemeente heeft dit jaar nog budget beschikbaar voor de binnenstad. De vraag is of de komende jaren dit doorgezet zal worden.

Een euro per inwoner

Van der Meulen: 'Wij zouden het gemeentebestuur willen adviseren om structureel een euro per inwoner bij te dragen aan het Ondernemersfonds. Daarmee investeer je samen met de groei van de gemeente, ook in de binnenstad. Corona heeft de stad weer teruggeworpen, daar waar we een trendbreuk zagen begin 2020. Alle stakeholders zien de belangen en de noodzaak. Met CML hebben we nu een partij aangetrokken die met Lelykunde ook kennis en inzicht heeft in de lokale situatie. In de afspraken hebben we ook prestatie afspraken opgetuigd. CML zal richting HvL elk jaar ook de geleverde prestaties en de resultaten ervan terugkoppelen'.

Het kan sneller

De gemeente heeft in 2020 de uitkomsten gepresenteerd van het herpositioneringsonderzoek voor de binnenstad. Hiervoor is een actieplan opgesteld dat uitgerold moet worden. Van der Meulen: 'Dat actieplan is al een jaar helder, het is zaak dat door gemeente sneller invulling wordt gegeven aan de uitvoering ervan. De snelheid van handelen laat te wensen over'.

Tezamen met de plannen die worden opgesteld in de samenwerking met CML moet hier voor de ondernemers, maar ook voor de inwoners van Lelystad een betere binnenstad worden gerealiseerd. Van der Meulen: 'In de visie en de uit te werken plannen willen we vooral ook dat de inwoners de binnenstad gaan omarmen. Samen met elkaar is de enige optie om te komen tot versterken van de binnenstad. Naast winkelen, werken zal ook ingezet worden op wonen. Dat is de transitie die elke binnenstad in het land aan het maken is. Maar we moeten vooral ook blijven werken aan de combinatie; zowel een “place to be” maar zeker ook een “place to buy”'.

De plannen zullen eind juni aan de ondernemers worden gepresenteerd.