Dronten Toen 29 | De minister vond het houden van openbare verkiezingen niet nodig

Vandaag aflevering 29 van de rubriek ‘Dronten Toen’ nieuwe stijl, onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten, aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost. Vandaag een vervolgverhaal over de Adviesraad.

Voorloper van gemeenteraad

De Adviesraad was als het ware de voorloper van de gemeenteraad. In eerste instantie werden de leden van deze Commissie van Advies benoemd door de minister van Binnenlandse zaken. De minister vond het eerst nog niet nodig om openbare verkiezingen te houden, omdat het gebied nog niet voldoende ontwikkeld was.

Met de groei van het aantal inwoners groeide ook het aantal leden van de Commissie van Advies, maar ook de behoefte om een vorm van democratische legitimatie te hebben.

Wettelijke eis

Het is overigens niet alleen een behoefte, maar ook een wettelijke eis bij het toepassen van een openbaar lichaam, dat er tenminste gelegenheid wordt geboden invloed uit te oefenen op het bestuur van het openbaar lichaam.

De laatste door de minister van Binnenlandse Zaken benoemde Commissie van Advies trad aan in 1964. In 1966 trad een uit dertien leden bestaande adviescommissie aan op basis van de in 1965 gehouden lokale verkiezingen. In 1967 vonden weer verkiezingen plaats, maar nu voor een ’adviesraad‘ met overigens dezelfde bevoegdheden als de Commissie van Advies.

Geen beslissingsbevoegdheid

Deze adviesraad, die in 1968 aantrad, koos uit haar midden weer een dagelijks adviescollege (DAC), echter deze had nog geen beslissingsbevoegdheid. De landdrost diende echter wel het adviescollege te horen in alle gevallen waar anders, normaal gesproken, het college van Burgemeester en Wethouders haar beslissingsbevoegdheden had. Op deze wijze kon men in een aantal jaren naar de gemeentelijke instelling toegroeien.

In de krant van 2 november 1965 wordt in een artikel met de kop ‘Dronten afgelopen dagen terrein van politieke bijeenkomsten’, de politieke koorts gemeten met betrekking tot de Commissie van Advies met dertien zetels. De VVD, de PvdA en de gecombineerde lijst CHU/AR hielden openbare vergaderingen met toen bekende sprekers.

Lokale aangelegenheden

Het ging vooral over lokale aangelegenheden, maar enkele sprekers gebruikten ook de mogelijkheid om uit te wijden over de mondiale politieke ontwikkelingen. Kortom, voor het eerst in Dronten een beetje verkiezingskoorts.

De verkiezingen van 3 november 1965 leverde het volgende resultaat op: CHU/ARP vijf zetels, KVP drie zetels, PvdA drie zetels en de VVD twee zetels. De GPV kreeg niet voldoende stemmen. Er werden in totaal 3.032 stemmen uitgebracht op zeven locaties verspreid in het gebied.

Dronten Toen staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.

Kees Hermus